21 February, 2021 07:14

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJÁN (FEBR. 21.)

1. Maminden szentmise után a hamvazás szentelményében részesülhetnek azok, akiknek erre nem volt módjuk hamvazószerdán.

2. Szombaton fél 10-től tartjuk az elsőáldozásra készülő gyermekek összevont hittanóráját itt a templomban.

Délután 14:30-tól szemlélődő erdei gyalogtúrára hívjuk minden korosztálybeli testvérünket a Nagyerdőbe. Gyülekező 14.15-től a köztemető 3-as kapujánál.

3. A következő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Szeretettel köszönjük meg a Kedves Hívek eddigi lelki és anyagi támogatását egyházmegyei fenntartású iskoláink működése érdekében. Iskoláink száma az elmúlt években jelentősen növekedett. A 10 oktatási-nevelési közintézmény működtetése — az állami normatívák és a nyertes pályázatok mellett — egyre több ráfordítással jár egyházmegyénk részéről.

Ebben a tanévben hozzávetőleg 5600 gyermek katolikus neveléséről és színvonalas oktatásáról gondoskodunk bölcsődéinkben, óvodáinkban, általános iskoláinkban, gimnáziumainkban és kollégiumainkban. Mindnyájunk közös ügye, hogy iskoláinkban a jó személyi és korszerű tárgyi feltételek biztosításával elmélyüljön az eredményes oktató-nevelő munka. Ehhez kérjük mához egy hétre nagylelkű perselyadományaikat.

Katolikus iskoláink nélkülözhetetlenek jelenünk és jövőnk öntudatos, hitvalló és egyházhű katolikus nemzedékeinek kinevelésében, és ezekből az iskolákból jó eséllyel várhatók papi és szerzetesi hivatások.

4. Minden háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval elvihető egyházközségünk kiadványának nagyböjtre megjelent száma az újságos polcról 100 Ft-os áron. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik írásaikkal és háttérmunkájukkal kivették részüket e legújabb szám megjelentetéséből.

13 February, 2021 22:58

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP (FEBR. 14.)

1. Ma minden szentmise végén megáldjuk a házaspárokat.

2. Szerdán lesz Hamvazószerda, amellyel kezdetét veszi a nagycsütörtöki szentmise megkezdéséig tartó felkészülésünk Húsvétra. Szentmisén vehetünk részt 7, 8, 10 és 18 órakor. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól és nem eszünk húst. Nagyböjt többi péntekén hústilalom van. A hústilalom 14 év felett, a szigorú böjt 18-60 éves kor között kötelezi azokat a katolikusokat, akiknek betegségük okán nincs étrendi korlátozás. 40 napot tölthetünk több és intenzívebb imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel.

Nagyböjtben teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” imát, amely megtalálható a Hozsanna imakönyvben

3. Nagyböjtben péntekenként 17.15-kor végezzük a keresztutat, majd ezt követi a szentmise.

4. Pénteken, február 19-én, a 8 órai szentmise előtt énekeljük a Szent József litániát. Az esti szentmisére pedig hívom a Debrecenben lakó cursillót végzett testvéreket, akik közül elláthatják a ministráció, a felolvasás és adományok oltárhoz vitelének a szolgálatát. A szolgálatra jelentkezők 10 perccel a mise kezdése előtt menjenek a sekrestyébe.

5. Szent József-évi rajzpályázatot hirdetünk a gyerekeknek. Témája Szent József a Szentírásban. Tetszőlegesen választott rajztechnikával készülhetnek az alkotások A/4-es méretben. A névvel, az osztállyal és a szülők elérhetőségével ellátott rajzokat március 15-ig lehet leadni a hitoktatóknál, a sekrestyében vagy a plébániairodán.

6. 3 fordulóból álló hittanversenyre hívjuk az általános iskolák alsó és felső tagozatos hittanosait. Jelentkezni március 10-ig kell a jelentkezes.sza e-mail címen a név, az osztály, a szülők elérhetőségének és egy e-mail címnek a megadásával, ahová a feladatlapokat küldhetjük. A verseny március 19-én kezdődik és május 1-ig tart. A verseny témája: Szent József és a Szent Család. A hozzájuk kapcsolódó szentírási történetek és földrajzi helyek ismerete…

Bővebb információ a jelentkezes.sza e-mail címen kérhető.

7. Szent II. János Pál pápa szobrának elkészítéséhez folytatódik az adománygyűjtés. A szoborra szánt adomány befizethető személyesen a plébániairodán, vagy postai csekken, vagy banki átutalással egyházközségünk számlaszámára (10702064-70424368-51100005).

A postai csekken és a banki átutalásnál, kérem, tüntessék fel: szoborállításra. Minden adományt hálásan köszönök.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

7 February, 2021 10:14

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP (FEBR. 7.)

1. Ma a szentmise után balázsáldásban részesülhetnek azok, akiknek szerdán erre nem volt módjuk.

2. EZERSZER IS IGEN! Ezzel a mottóval veszi kezdetét ma A házasság hete, és tart február 14-ig. Ehhez kapcsolódó gazdag programjainkra várjuk az érdeklődőket. A programok olvashatók a hirdetőn, plébániánk facebook-oldalán, honlapján és kinyomtatva elvihető az újságospolcról.

3. Ma, elsővasárnap, 15 órától csendes szentségimádásra térhetünk be templomunkba. 16.30-kor kezdjük a szentségimádási órát a házastársakért.

4. Csütörtökön, a Betegek Világnapján 16.30-18 óra között szentségimádást tartunk a beteg házastársak gyógyulásáért. A Betegek Világnapja jó alkalom arra, hogy megköszönjük az egészségügyben fáradozók odaadó helytállását.

5. Pénteken 17.30-kor kezdjük az egyedül maradt házastársak imaóráját.

18-kor szentmise és gyertyagyújtás lesz az elhunyt házastársakért.

Az esti szentmise után, 18:45-től férfikörbe hívom egyházközségünk férfiait. Összejövetelünket a 7. teremben tartjuk. Szeretettel várjuk a csoporthoz csatlakozni akaró férfitestvéreinket!

6. Szombaton a 17.15-kor kezdődő hitvesi rózsafüzér-imádkozás egy-egy tizedének vezetésére jelentkezhetnek a házasok a sekrestyében.

7. Jövő vasárnap minden szentmise végén megáldjuk a házaspárokat.

8. Liturgikus emléknapok e héten: szerdán Szt. Skolasztika szűz, csütörtökön a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja és a Betegek Világnapja.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com