14 July, 2019 09:11

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP (JÚL. 14.)

1. Ma gyűjtést tartunk a viharkárok utáni helyreállítási munkálatok támogatására egyházmegyénkben. Nagylelkű perselyadományaikat előre is hálásan köszönöm!

2. Hétfőn Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, kedden Kármel-hegyi Boldogasszony, csütörtökön pedig Szent Hedvig királynő emléknapja lesz.

3. Szerdán 10 órától lesz az Idősak Adémiájának záró alkalma a 6. hittanteremben. Szerettel hívjuk a korosztálybeli érdeklődőket.

4. Székesegyházunk búcsújára készülvén:

— Szent Anna-kilencedet kezdünk szerdán, júl. 17-én, a 07 órai szentmise után.

— Júl. 25-én lesz a betegek szentségének felvétele. Buzdítom idős és beteg Testvéreinket, hogy e szentség felvételével erősítsék kötődésüket Jézus Krisztushoz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás és szentáldozás, amely láthatóan kifejezi teljes közösségünket Jézus Krisztussal. Hívják el gyermekeiket, unokáikat, rokonaikat és ismerőseiket, hogy valódi közösségi ünnepet tartsunk.

— Júl. 26-án a 18 órai szentmisében tartjuk székesegyházunk búcsúját. Szentbeszédet mond Hársfalvi Ottó szatmári általános helynök, székesegyházi plébános.

5. Július 28-án lesz egyházmegyénk búcsúja Máriapócson. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, amelynek főcelebránsa és szónoka Dr. Pintér Gábor érsek úr, Fehéroroszország apostoli nunciusa lesz. A római katolikus templomban a zarándoklat alatt 9-től fél 2-igfolyamatos szentségimádás lesz. Minél nagyobb létszámban vegyünk részt ezen a búcsún. Autóbuszt indítunk a búcsúra. Mielőbbi jelentkezést kérek júl. 21-ig feliratkozással és 1000 Ft előleg befizetéssel a sekrestyében vagy a plébániairodán.

6. Az ‘1 KIS + ’ VERSENY 5. feladata: Néhány mondatban ismertesd Szent Hedvig királynő magyar-lengyel történelmi vonatkozásait! A megfejtésegyházközségünk e-mail címére (szentannapl) küldendő.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

6 July, 2019 11:33

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP (JÚL. 7.)

1. Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek nagylelkű perselyadományát az egy hete megtartott Péter-fillér-gyűjtésre.

2. Ma elsővasárnap lévén a fél 12-es szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig.

3. Csütörtökön Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepét üljük.

4. Szombaton, 11 órától lesz plébánosunk ezüstmiséje, amelyre szeretettel hív mindenkit. Előtte 10:15-től énekeljük a rózsafüzért. A hálaadó szentmisén alkalmunk nyílik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gálospetriben létesített Szentháromság Gyermekotthona támogatására. Az adományok a perselybe helyezhetők.

5. Vasárnap (júl. 14-én) gyűjtést tartunk a viharkárok utáni helyreállítási munkálatok támogatására egyházmegyénkben. Nagylelkű perselyadományaikat előre is hálásan köszönöm!

6. Megjelent az ÖRÖM-HÍR újság egyházmegyénk híreivel, programjaival. Elvihető 400 Ft-os (önköltségi) áron az újságos polcról. Vigyük haza és olvassuk, hogy minél több család értesüljön egyházunk életéről.

7. Az ‘1 KIS + ’ VERSENY 4. feladata: Fogalmazd meg max. 6 mondatban égi pártfogóink (védőszentjeink) szerepét az életünkben! A megfejtésegyházközségünk e-mail címére (szentannapl) küldendő.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

22 June, 2019 12:34

HIRDETÉSEK ÚRNAPJÁN (JÚN. 23.)

1. Ma van az Oltáriszentség ünnepe. A 10 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a megszokott útvonalon: a Szent Anna, a Sumen, a Tímár és a Varga utcán. Nem tartunk fél 12-es szentmisét.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz.

2. Ma 17:30-tól esti dicséretet éneklünk.

3. Hétfőn Keresztelő Szent János születésének főünnepét üljük.

4. Csütörtökön Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének főünnepét tartjuk.

5. Pénteken lesz Jézus Szent Szívének főünnepe. 17:30-kor énekeljük a Jézus szíve litániát. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Jézus Szentséges Szívének ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Urunk Jézus! Az emberi nem Megváltója… kezdetű engesztelő imádságot.

6. Szombaton Szent Péter és Pál apostolok főünnepét üljük.

7. Vásárnap Péter-fillér-gyűjtést tartunk a Szentszék javára. Nagylelkű perselyadományaikat előre is hálásan köszönjük.

8. A nyári vakációban szeptember 1-ig tartó ministránsversenyen való részvételre ösztönözzük gyermekeinket. Ha valaki nem nálunk, hanem máshol ministrálna, akkor kérje ennek igazolását írásban az ottani miséző atyától. A legszorgalmasabb ministránsok jutalomkiránduláson vesznek részt.

9. 1 KIS + VERSENYEN való részvételre hívom gyermekeinket a nyári szünetben 16 éves korral bezárólag. Minden vasárnap a szentmisék végén adok egy kérdést vagy feladatot, melynek megoldását küldjék el egyházközségünk e-mail címére (szentannapl). A legtöbbször helyesen válaszoló gyermekek a nyári szünet végén ajándékban részesülnek.

2. feladat: Hol találjuk meg templomunkban a Jézus Szíve tisztelet állandó emlékeztetőjét, és kiket láthatunk rajta ábrázolva?

10.Nyári táborok:

Bogácson a Szent Márton-tanyán júl. 1-5-ig egyházközségünk gyermekei számára. A gyerekektől 15 000 Ft/fő befizetését kérjük. A tábor teljes költsége 20 000 Ft/fő. A fennmaradó összeggel jótevők hozzájárulhatnak a táborozáshoz. Jelentkezési lap kérhető a hitoktatóktól, a sekrestyében és a plébániairodán.

Nagyvisnyón. Egyházmegyei Nyári Táborba hívom július 21-28. között a 13-18 év közötti fiataljainkat, főleg a Pünkösdkor megbérmáltakat. A tábor célkitűzése: a bérmálkozó fiatalok tapasztalják meg egyházunk fiatalos arcát, és azt, hogy jó az egyházhoz tartozni. Részvételi díj személyenként 5 000 Ft. Mielőbbi jelentkezést várok legkésőbb jún. 6-ig. Jelentkezési lap elvihető a sekrestyéből.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com