17 November, 2019 07:20

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (november 17.)

1. Ma ünnepeljük a Szegények Világnapját.

Fél 6-kor ünnepélyes esti dicséretet éneklünk. A 18 órai szentmise után pedig Nagy Péter, a szegedi dóm orgonistájának jótékonysági hangversenyén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

2. Kedden 18:30-tól lesz a következő FILMKLUB a Szent József Gimnázium dísztermében (2. emelet). Megnézzük Kálmán László dokumentumaiból összeállított filmet Mindszenty József bíboros, hercegprímás máriacelli temetéséről.

3. Szerdán 10 órától folytatódik az IDŐSAKADÉMIA a 6. teremben. Témája: Új élet az élet után – a gyászról és a túlvilágról.

4. Szombaton, Krisztus Király főünnepének előestéjén 17–18 óra között szentségimádást tartunk készületként a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Ezen a napon a 18 órai szentmisében lesz az idén kerek évfordulós házaspárok hálaadása, akiket a szentmise után szerény agapén látunk vendégül.

5. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: kedden Árpád-házi Szt. Erzsébet ünnepe, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária bemutatás a templomban emléknap, pénteken Szt. Cecília szűz és vértanú emléknapja.

6. Vasárnap ránk köszönt Krisztus, a Mindenség Királya főünnepe. Országos gyűjtést tartunk a Karitász javára.

7. Nov. 29-én, pénteken 16:00-tól lesz a 7. teremben adventikoszorú-készítés. Az iskolai tanítás befejezése után folyamatosan jöhetnek a gyerekek szüleikkel, a fiatalok és felnőttek. Semmiféle kelléket nem kell hozni hozzá. Feliratkozás azonban szükséges a sekrestyében vagy az irodában mától nov. 26-ig. Az itt elkészített koszorúkat ünnepélyesen megáldjuk a templomban. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

10 November, 2019 10:12

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP (november 10.)

1. Kedden az esti szentmise után Taizé-i imaórán vehetünk részt — előkészületként a taizéi közösség 42. Európai Találkozójára, amelyet az idén december 28. és 2020 január 1-je között Wrocławban fognak megtartani.

2. Pénteken, 18:45-től tartjuk Szt. Pió atya leányainak, a következő női körnek az összejövetelét az 5. teremben. Szeretettel várjuk a csoporthoz csatlakozni akaró testvéreinket!

3. Szombaton 10 órától kezdődik az elsőáldozók összevont hittanórája templomunkban.

Ugyanezen a napon „EGY TÁNYÉR SZERETET” mottóval fiatal vállakozók egy csoportja fog főzni rászorulóknak és hajléktalanoknak templomunk udvarán. Az ebédosztás 11:30-tól lesz.

4. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: hétfőn Tours-i Szt. Márton püspök ünnepe, kedden Szt. Jozafát püspök és vértanú, szerdán Magyar szentek és boldogok, pénteken Nagy Szt. Albert püspök és egyháztanító, szombaton Skóciai Szt. Margit emléknapja lesz.

5. Mához egy hétre ünnepeljük a Szegények Világnapját. A 18 órai szentmise után pedig Nagy Péter, a szegedi dóm orgonistájának jótékonysági hangversenyén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

6. Nov. 30-án 10 órától adventi énekversenyt tartunk székesegyházunkban 4 korcsoportban. Erre hívjuk a debreceni hittanos gyermekeket. A versenyre november 15-ig jelentkezhetnek 1 (bármilyen, akár sok versszakos) adventi énekkel a hitoktatóknál, a sekrestyében vagy a hirdetőn található elektronikus postacímen.

7. Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már befizették az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulásukat. Ezzel kifejezték, hogy magukénak érzik egyházközségünket, és ilyen formában is törődnek vele.

Egyben kérem, hogy akik elmulasztották volna egyházi hozzájárulásukat rendezni erre az évre, azok befizethetik átutalással, az újságpolcról elvihető sárga csekken, vagy személyesen a plébánián, ill. a sekrestyében. Az egyházi hozzájárulás alsó mértéke egyházmegyénkben jövedelemarányos: az önálló jövedelemmel rendelkezők éves jövedelmének 0,5%-a.

Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.

2 November, 2019 22:46

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (november 3.)

1. Ma a fél 12-es szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig.

2. Kedden 17 órakor kezdődik a Kölcsey Központ kiállítótermében a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni csoportja és a Sziklára Épített Ház Alapítvány szervezésében a Magyar Örökség Díjas gyimesfelsőloki iskolaalapító Berszán Lajos portrékötetének bemutatója.

3. Elsőcsütörtökön egész napos szentségimádás lesz 18 óráig. Benne 17 órától kezdődik az imaóra papi hivatásokért és lelkipásztorokért.

4. Pénteken az esti szentmise után, 18:45-től tartjuk a következő férfikört az 5. teremben. Hívom és várom egyházközségünk férfiait.

5. Szombatontartjuka Szent Erzsébet Bált 19:00-tól a Szt. József Gimnázium tornatermében. Belépőjegy váltható a plébániairodán felnőtteknek 2000, a 13 és 18 év közötti korosztálynak 1000 Ft-ért. 12 éves korig a belépés ingyenes. Becsomagolt tombolatárgyak felajánlhatók és leadhatók a plébánián vagy a sekrestyében!

A terem előkészítése a bálra szombaton délelőtt 9-től lesz, amelynél sok segítő kézre van szükség. Ezért minél többen jöjjenek a teremberendezésre. Annak is igen értékes a munkája, aki csak egy-két órát tud erre fordítani.

6. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: hétfőn Borromeo Szt. Károly püspök emléknapja, kedden Szent Imre herceg ünnepe, szombaton a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe.

7. 2019 Advent I. vasárnapján egyházmegyénk főpásztora megalapítja megalapítja a Szent László Imaszövetséget azzal a céllal, hogy a tagjai minden nap elimádkoznak egy tized rózsafüzért, valamint elsőcsütörtökönként szentségimádáson vesznek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel.

Aki az imaszövetséghez csatlakozni kíván, a sekrestyében vagy a plébániairodán kérheti a jelentkezési lapot.

8. Valamennyi hitéleti programra szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com