29 March, 2020 10:43

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 29.)

1. Csütörtökön 07:45-től 18 óráig egész napos szentségimádást tartunk, amelyen ki-ki egyénileg vehet részt.

2. Akik januárban elkezdték az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve a Jézus Szíve-kilenced tartását, azok elsőpénteken kapcsolódjanak be a mediában közvetített szentmisébe, és végezzenek lelki szentáldozást.

A nap bármely szakában legyen gondunk akeresztút elimádkozására.

3. Tekintettel a rendkívüli járványügyi helyzetre szünetel a szentgyónás szokott módja. Amikor a gyónni akaró hívő abban a fájdalmas helyzetben van, hogy nem járulhat a bűnbocsánat szentségéhez, mert ez fizikailag lehetetlen, indítsa föl magában a tökéletes bánatot, hogy Isten bocsánatát elnyerje. A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján:

„Azt a bűnbánatot, amely a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

4. A következő vasárnap ünnepeljük Virágvasárnapot, az Úr szenvedésének vasárnapját, Urunk bevonulását Jeruzsálembe. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció rendelkezése értelmében Urunk Jeruzsálembe történt bevonulásának emlékezetét a templomon belül tartjuk a nép részvétele nélkül.

5. A virágvasárnap délutánra tervezett városi barkaszentelés és keresztút tekintettel a járványügyi helyzetre elmarad.

6. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésből kivették a részüket, és a 1356-os adományvonal hívásával segítették a karitász munkáját.

7. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és tartsuk be az általuk adott járványügyi intézkedéseket.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

22 March, 2020 10:12

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 22.)

1. Napról napra imával buzgón esedezzünk az élő Istenhez a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért.

A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a teljes búcsú elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, az egészségügyi dolgozóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki akármilyen formában, tehát akár imával is, gondjukat viseli.

A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát.

A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott.

2. Templomunkat nyitva tartjuk, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentséglátogatásra. A hétköznapi és vasárnapi szentmisék idején templomunk zárva van. Vasárnap 15 és 18 óra között van nyitva.

3. A koronavírus következtében fennálló járványügyi helyzetben és a további fertőzés elkerülése érdekében március 20-tól határozatlan ideig szünetel a nép részvételével bemutatott szentmise és egyéb liturgikus cselekmény; minden templomi közösségi imádság (keresztút, rózsafüzér stb.) és minden egyházközségi hitéleti összejövetel.

4. A már előjegyzett miseszándékokat a nép részvétele nélkül bemutatott szentmiséken elvégezzük.

5. Palánki Ferenc püspök atya egyházmegyénk területére felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Megnyugtatom híveinket, akik a járvány idején nem tudnak templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra.

6. Amikor súlyos okból lehetetlenné válik részvétele a szentmisén ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást.

Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

A lelki szentáldozás az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. A lelki szentáldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

7. Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból, mely a DTV és az Egyházmegye YouTube oldalán is követhető.

8. A már felvett miseszándékokat elvégezzük. A miseszándékot kérő a szentmise időpontjában otthon kapcsolódjon be megváltásunk ünneplésébe, és végezzen lelki szentáldozást.

Bekapcsolódásukkal híveink megvallják, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

9. Tekintettel a rendkívüli járványügyi helyzetre szünetel a szentgyónás szokott módja. Amikor a gyónni akaró hívő abban a fájdalmas helyzetben van, hogy nem járulhat a bűnbocsánat szentségéhez, mert ez fizikailag lehetetlen, indítsa föl magában a tökéletes bánatot, hogy Isten bocsánatát elnyerje. A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

10. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és tartsuk be az általuk adott járványügyi intézkedéseket

11. Egészen bizonyos, nem Isten büntetése ez a járvány, hiszen nem feledkezhetünk el arról, hogy Ő szerető mennyei Atyaként viseltetik irántunk mindenkor és mindenben. Most is gyermeki bizalommal és teljes reménységgel hagyatkozzunk Őrá és örök végzéseire.

Ebben a nehéz helyzetben álljunk helyt, és jól vizsgázzunk szabálykövetésből, összefogásból, alázatból, lemondásból és áldozatos szeretetből.

12. Szerdán lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepe.

13. A következő vasárnap üljük nagyböjt 5. vasárnapját, magyar népegyházi elnevezéssel Feketevasárnapot.

14. Mivel a nyilvános szentmisék elmaradnak, így most a legegyszerűbb módja a tartósélelmiszer-gyűjtésbe történő bekapcsolódásunknak a pénzadományozás.

A Caritas-nak szánt pénzadományainkat eljuttathatjuk a https://karitasz.hu/onlineadomany oldalon az online adományozás menü alatt azonnali bankkártyás fizetés formájában, vagy átutalással a 12011148-00124534-00100008 bankszámlaszámon is. Az egész nagyböjt során erre a célra fogadják az adományokat!

15. Kérem, hogy aki teheti, ajánlja fel személyi jövedelemadója első 1%-át a Katolikus Egyház (0011), a második 1%-át pedig vagy a Szent Anna Római Katolikus Plébániáért Alapítvány
(adószám: 18621972-1-09) vagy a Szent László Kórus Jubilate Alapítvány (adószám: 18552519-1-09) javára.

A legkisebb, akár a nulla összegről szóló rendelkezés is igen értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az egyháznak.

16. Plébániánk ügyfélfogadási rendje módosult. Hétfőtől péntekig 09-13 óra között várjuk ügyintézésre a plébániairodán. 13 órától vagy a 30/619-6861 vagy 30/533-0123 vagy az 536-652-es telefonon vagy a szentannapl. e-mailen vagyunk elérhetők. Megértésüket köszönöm!

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

15 March, 2020 10:17

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁN (március 15.)

1. A magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett március 11-től visszavonásig az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen korlátozások a szentmisékre nem vonatkoznak.

Anyaszentegyházunk tanításában a vasár- és parancsolt ünnepnapi szentmisén való részvételi kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly és súlyos okkal nem tehetik meg (Egyházi Törvénykönyv 1245. kán.). A fennálló járványügyi helyzetet, kérem, hogy az idősek és a betegek tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében átmenetileg inkább maradjanak otthon.

A koronavírus-járvány következtében székesegyházunkban a megszokott vasárnapi miserendünk kiegészül még egy szentmisével 16:30-kor. Vasárnapi miserendünk tehát a következő: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:30 és 18:00 óra.

2. Az eddigi óvintézkedések (kézbe áldoztatás, kézfogás elhagyása) megtartása mellett, az MKPK kéri még az alábbiak követését:

1. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb testvéreinkre.

2. Az MTVA minden vasárnap szentmisét sugároz. A televíziós közvetítés lehetőséget kínál arra, hogy az otthon maradók (különösen azok, akik veszélyeztetettek) bekapcsolódjanak a közösség imájába. Nagyböjt 3. vasárnapján a szentmisét 18 órakor közvetíti a Duna World.

3. A perselyadományainkat távozáskor helyezzük a kosarakba a fő- és két mellékbejáratnál (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).

4. A gyermekek homlokának +-tel történő megjelölése helyett +-et rajzolunk rájuk.

3. Ma 17:30-kor ünnepélyes esti dicséretet éneklünk. BRUNDA GERGELY budapesti orgonaművész mára 19 órától meghirdetett jótékonysági koncertje elmarad.

4. Csütörtökön Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepét üljük. A reggeli és az esti szentmisében megáldjukaz édesapákat.

5. Pénteken tartjuk a 24 ÓRA AZ ÚRÉRT elnevezésű áhítatot, amelyet Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévében hirdetett meg. Ennek programja: 08.45–17.00 csendes szentségimádás; 15.00–15.15 irgalmasság-rózsafüzér; 17.15–18.00 gyermekkeresztút; 18.00 szentmise; 18.45-től szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz; 19.15-től vezetett és egyéni szentségimádás; benne a Boldogasszony Iskolanővérek, majd az akolitusok imaórája, amelynek során híveink húsvéti szentgyónásának elvégzésére több gyóntató pap áll rendelkezésre.

Kérem, hogy a 08.45–17.00-ig tartó szentségimádás egy-egy órájának megtartására iratkozzanak fel a sekrestyében található lapra. Egy-egy órát ketten vagy akár többen is vállalhatnak.

6. Mához egy hétre LAETARE-VASÁRNAPOT ünneplünk.

7. Mielőbb jelentsék családjukból, rokonságukból és ismerőseik közül azokat a betegeket és öregeket, akik kérik húsvéti gyóntatásukat és áldoztatásukat, vagy csak lelkipásztori látogatást igényelnek. Nevük és címük leadható a sekrestyében vagy a plébániairodán hétköznap 9-17-ig.

8. Folytatódik a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés március 22-ig. Hozzák el a vasárnapi vagy a hétköznapi szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében vagy a plébániairodán. Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a Katolikus Karitász munkáját.

9. RAJZPÁLYÁZATRA hívjuk 1-8. osztályos gyermekeinket. Témája: Az Oltáriszentség az életemben. A pályaművek A/4–es, vagy A/3–as méretben készülhetnek szabadon választott technikával. Beadási határidő: április 15. A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, osztályát, iskoláját és a szülő e-mail-címét. A beérkezett rajzokból április 24-én nyílik kiállítás.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com