17 October, 2017 11:06

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP, okt. 15.

1. Októberben minden este 1/4 6-tól imádkozzuk a rózsafüzért. Minél többen kapcsolódjunk be ebbe a közös imádkozásba. Egy-egy nap rózsafüzér-imádkozásának vezetésére kérem a kedves testvérek feliratkozását a sekrestyében. Minden nap egy valaki vagy akár 2-3-an is lehetnek a rózsafüzér elimádkozásának felelős vezetői.

2. Ma, vasárnap, 19 órakor Ablonczy Bertalan jótékonysági hangversenye székesegyházunk orgonájának regiszterbővítésére. Műsora a hirdetőn olvasható. Erre a célra felajánlott legkisebb adomány is igen értékes, és hálásan köszönjük!

3. Hétfőn, okt. 16-án az esti szentmise után 18:45-től Katolikus Művelődés- és Filmklub a Szt. József Gimnázium dísztermében (II. emeleten). Megnézzük Az üzenet – Mohamed élete c. film II. részét, amely az Iszlám Világtanács engedélyével és jóváhagyásával készült. A filmnézést beszélgetés követi a látottakról.

4. Szerdán 16:00-kor a székesegyházban az ifjúsági korosztálynak Lépésformák egymás felé címmel dr. Nagy Edit pszichológus előadása, majd 18:00-tól püspöki szentmise és imaest a tiszta szerelemért.

5. Okt. 19-én, csütörtökön a reggeli 8 órai szentmise után önsegítő klubba hívom és várom idős híveinket, akik vágyakoznak arra, hogy velük egykorú emberek derűs társaságában töltsenek el néhány tartalmas délelőtti órát. Jelenlétükre számítok feltétlenül.

6. Okt. 20-án, pénteken, 19:00-tól Fiatal Felnőttek Klubjába hívom a 18-35 év közötti egyedülállókat és jegyeseket a 6. hittanterembe. Az esti szentmisét követően találkozunk beszélgetésre, imára és filmnézésre.

7. Szombatonként 19:00-tól kezdődik az ifjúsági hittan a 6. hittanteremben a 14-19 év közötti korosztálynak.

8. A SZERETEK RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZNI témájú rajzpályázat beadási határideje október 18. (szerda), Szent Lukácsnak, a festők védőszentjének ünnepe. A rajzoknál kérem felírni a pályamű elkészítőjének nevét, iskoláját, az osztályt és a szüleinek email-címét. Minden pályaműből kiállítás nyílik.

9. Kedden Antióchiai Szt. Ignác püspök és vértanú emléknapja; szerdán Szt. Lukács evangélista ünnepe.

10. A jövő vasárnap, okt. 22., missziós vasárnap, amelyen országos gyűjtést tartunk a missziók javára. Ennek ismeretében helyezzük adományainkat a perselybe.

8 October, 2017 18:52

HIRDETÉSEK MAGYAROK NAGYASSZONYA FŐÜNNEPÉN, okt. 8-án

1. Október a rózsafüzér hónapja. Az esti szentmisék előtt 17.15-től imádkozzuk a rózsafüzért. Az egyes titkok előtt rövid elmélkedést olvasunk fel. Egy-egy nap rózsafüzér-imádkozásának vezetésére kérem a kedves testvérek feliratkozását a sekrestyében. Minden nap egy valaki vagy akár 2-3-an is lehetnek a rózsafüzér elimádkozásának felelős vezetői.

2. Ma, október 8-án, 18:00-tól a Szent Család Plébániatemplomban ének-orgona koncertet tartanak, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket. A belépés díjtalan; az önkéntes adományokkal a Szent Damján Tábort támogatják.

3. Hétfőnként Baba-Mama Klub 10 órától a Szent József Általános Iskola (Szent Anna u. 19.) földszinti tornaszobájában. Másoknak is hozzuk tudomására ezt a jó lehetőséget, amelyen imádkozhatnak, énekelhetnek és megoszthatják egymással a gyermeknevelésben szerzett értékes tapasztalataikat.

4. Okt. 10-én Rómában diakonussá szentelik Németh István akolitust egyházmegyénk szolgálatára. Foglaljuk őt, szentelését és diakónusi szolgálatát imáinkba!

5. Okt. 11-én 16:30-tól a Méliusz Központi Könyvtárbanlesz Nyul Imre Jost Ferenc, a templomépítő c. könyvének bemutatója, amelyhez kiállításmegnyitó kapcsolódik. A szerzővel beszélget Takács József, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Könyv- és Levéltár ny. igazgatója. Jost Ferenc tervezte a csapókerti Jézus Szíve és a szabadságtelepi Szent István király templomot.

6. Okt. 15-én, vasárnap, 19 órakor Ablonczy Bertalan jótékonysági hangversenye székesegyházunk orgonájának regiszterbővítésére. Műsora a hirdetőn olvasható. Erre a célra felajánlott legkisebb adomány is igen értékes, és hálásan köszönjük!

7. A világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalmába, a cserkészetbe hívom és várom gyermekeinket és fiataljainkat. Célkitűzése: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak; hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.

8. Rajzpályázat óvodások, alsó és felső tagozatos valamint középiskolás diákok számára! Bármilyen rajztechnikával készíthetők a pályaművek A/4-es méretben az alábbi témában: SZERETEK RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZNI. Beadási határidő október 18. (szerda), Szent Lukácsnak, a festők védőszentjének ünnepe. A rajzoknál kérem felírni a pályamű elkészítőjének nevét, iskoláját, az osztályt és a szüleinek email-címét. Minden pályaműből kiállítás nyílik.

9. Szerdán Szent XXIII. János pápa emléknapja.

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

1. Október a rózsafüzér hónapja. Az esti szentmisék előtt 17.15-től imádkozzuk a rózsafüzért. Egy-egy nap rózsafüzér-imádkozásának vezetésére kérem a kedves testvérek felíratkozását a sekrestyében. Minden nap egy valaki vagy akár 2-3-an is lehetnek a rózsafüzér elimádkozásának felelős vezetői.

Szívleljük meg és azonosuljunk Szent II. János Pál pápa rózsafüzérről tett vallomásával:

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?”

2. Az Imaapostolság októberi szándéka: A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében.

3. Ma 15 órától fiatal családosok vasárnapi köre a Szt. József Gimnázium földszinti 21. termében. A családcsoport szeretettel hívja és szívesen fogadja az új családos érdeklődőket. Gyermekmegőrzés biztosított.

4. Hétfőn Baba-Mama Klub lesz 10 órától a Szent József Általános Iskola (Szent Anna u. 19.) földszinti tornaszobájában. Másoknak is hozzuk tudomására ezt a jó lehetőséget, amelyen imádkozhatnak, énekelhetnek és megoszthatják egymással a gyermeknevelésben szerzett értékes tapasztalataikat.

5. Szerdán, okt. 4-én a 8 órai szentmise után 17.00 óráig szentségimádásra térhetnek be a székesegyházba.

6. Elsőpénteken délelőtt lesz a betegek gyóntatása és áldoztatása.

7. Szombaton, október 7-én Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 14-19 év közötti korosztálynak. Témája az imádság. „Az imádság az egyik legizgalmasabb dolog a világon. Titka és öröme nem kívül keresendő, nem kell távolra elmennünk, hogy tanuljunk róla. Egészen közel van. Csak mernünk kell megállni, hogy észrevegyük” (Nagy Bálint). Jelentkezni lehet felíratkozással a sekrestyében.

8. A világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalmába, a cserkészetbe hívom és várom gyermekeinket és fiataljainkat. Célkitűzése: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak; hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.

9. Rajzpályázat óvodások, alsó és felső tagozatos valamint középiskolás diákok számára! Bármilyen rajztechnikával készíthetők a pályaművek A/4-es méretben az alábbi témában: SZERETEK RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZNI. Beadási határidő október 18. (szerda), Szent Lukácsnak, a festők védőszentjének ünnepe. A rajzoknál kérem felírni a pályamű elkészítőjének nevét, iskoláját, az osztályt és a szüleinek email-címét. Minden pályaműből kiállítás nyílik.

10. Emléknapok és ünnepek e héten: hétfőn: Szent Őrzőangyalok; szerdán: Assisi Szent Ferenc; szombaton: Rózsafüzér Királynője.