13 January, 2019 07:24

HIRDETÉSEK URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK VASÁRNAPJÁN (JAN. 13.)

1. Ma befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és holnaptól megkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig (márc. 6-ig.) tartó része.

Ma véget ér Sziklai Dávid diakónus gyakornoki ideje plébániánkon, és visszatér az egri szemináriumba tanulmányainak befejezésére. Illesse köszönet tanulékony lelkületű bekapcsolódásáért egyházközségünk hitéletébe és tevékeny szolgálatáért, amellyel segítette a lelkipásztorkodást!

2. Holnap, hétfőn 08:30-tól kezdjük a karácsonyfa és betlehem elbontását. Minél többen vállaljunk részt ebből a munkából.

Az esti szentmise után pedig a 7. teremben folytatódik a bibliaórán ÖKUMENIKUS TOVÁBBKÉPZÉSÜNK 2. része, hogy elkötelezettebben azonosuljunk az ökumené célkitűzésével.

3. Szerdán 10 órától folytatódik a 6. teremben az Idősek Akadémiája. Témája: Közös kincs — egymás mellett élni szeretetben. Hívom és várom az időseket, hogy velük egykorú emberek derűs társaságában töltsenek el néhány tartalmas délelőtti órát.

4. Csütörtökön 16.30-tól folytatódik a mediációs (békés konfliktusmegoldási beszélgetésforma) program a 6. teremben. Még van szabad időpont, lehet jelentkezni Berényiné dr. Felszeghy Márta családgondozónál. Telefonszáma (06/20/627-7650) a hirdetőn megtalálható.

5. Szombaton 15 órától játékdélutánt tartunk a gyerekeknek a 7. teremben. Ezzel párhuzamosan lesz a Szülők Iskolája a 6. teremben, amelynek témája: A családban megélhető ökumené. Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt.

6. Mához egy hétre, jan. 20-án lesz az elvándorlók és menekültek világnapja.

— A görögkatolikus főszékesegyházban kezdetét veszi az egyetemes imahét a Krisztus-hívők egységéért. A közös imák mindig 17 órakor kezdődnek; beosztásuk a hirdetőn olvasható. Nálunk jan. 23-án, szerdán lesz az imaóra.

— Nálunk pedig 19 órától Nagy István jótékonysági orgonakoncertjén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

7. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: kedden Remete Szt. Pál, csütörtökön: Szt. Antal apát emléknapja, pénteken Árpád-házi Szt. Margit szűz ünnepe lesz.

8. Február 8-án, pénteken 18:00-02:00 óra között tartjuk a Debreceni Katolikus Bált a Kölcsey Központban (Hunyadi utca 1-3.). Belépőjegy 3000 Ft-ért keddtől váltható a 6 debreceni plébánián és a Püspöki Hivatalban. A 14 év alatti gyermekek részvétele ingyenes.

A belépőjegy ára tartalmazza a svédasztalos vacsorát és az ital egy részét, tehát ez nem batyus bál; így sok mindent nem lehet bevinni. 10 személyes körasztalokkal rendezik be a báltermet. A bál egyik fellépője lesz Dánielfy Gergely, a Dal felfedezettje.

Minden generációhoz tartozó testvérünk jöjjön el, és legyen részese a báli mulatozásnak!

5 January, 2019 22:38

HIRDETÉSEK VÍZKERESZT FŐÜNNEPÉN (JAN. 6.)

1. Ma a fél 12 órai szentmise után csendes szentségimádásra térhetünk be 18:00-ig.

2. Holnaptól hétfőnként az esti szentmise után a 7. teremben folytatódó bibliaórán AZ ÖKUMENIKUS TÖREKVÉSEK KATOLIKUS ALAPELVEI-vel ismerkedhetünk meg, hogy elkötelezettebben azonosuljunk az ökumené célkitűzésével.

3. Kedden, jan. 8-án fél 11-kor lesz Dr. Seregély István ny. egri érsek temetése az egri bazilikában.

4. Pénteken az esti szentmise után, 18:45-től hitelmélyítő találkozásra, férfikörbe várom egyházközségünk akolitusait, egyedülálló és házas férfi tagjait. Összejövetelünket a plébánián (Szent Anna u. 21.) tartjuk.

5. Vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ünnepe lesz. Ezzel az ünneppel befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig (márc. 6-ig.) tartó része.

6. Értékes és szép hitvalló hagyomány a házszentelés. Aki otthonát szeretné megszenteltetni, ezt a kérését jelentse a lelkipásztoroknál vagy a plébániairodán.

7. A tekintélyes múltú Debreceni Szent László Kórus várja tagjai sorába a kórusban éneklés karizmájával megáldott kottát olvasni tudó testvéreinket. A kottaolvasásban nem járatos, de énekelni szerető kedves híveket hívom és várom a liturgikus kórusba. Ennek a kórusnak a szentmiséken és az esti dicséreten (vesperáson) az énekek vezetése a fő feladata.

Mindkét kórusba jelentkezni lehet Dobos Mihály karnagy-kántor úrnál. A jelentkezés ügyében bátran forduljanak hozzá!

8. 3 távolabbi hitéleti program:

— Jan. 19-én, szombaton 15 órától játékdélutánt tartunk a gyerekeknek a 7. teremben. Ezzel párhuzamosan lesz a Szülők Iskolája a 6. teremben, amelynek témája A családban megélt ökumené. Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt.

— Jan. 20 — 27. között tartjuk az egyetemes imahetet a Krisztus-hívők egységéért. A közös imák mindig 17 órakor kezdődnek. Nálunk jan. 24-én, szerdán lesz az imaóra.

— Március 2-án 10 órától lesz az EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY elődöntője a Szent József Gimnáziumban. Nevezni négy korosztályban lehet (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály és 7-8. osztály) egy adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel. Mától lehet nevezni a szavalóversenyre a lelkiatyáknál és a hitoktatóknál.

A döntő március 30-án lesz Nyíregyházánaz Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (Kossuth tér 4.).

29 December, 2018 18:19

HIRDETÉSEK SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN (DEC. 30.)

1. Ma minden szentmise után a családok megáldása lesz. Az oltárlépcső előtt egy-egy család együtt fogadja az áldást — összetartozásukat ezzel is kifejezvén.

2. Holnap, dec. 31-én a 18 órai püspöki szentmisében tartjuk az év végi hálaadást. Teljes búcsút nyerhet ezen a napon az a hívő, aki megfelelő lelkülettel részt vesz a Te Deum ünnepélyes éneklésében vagy elimádkozásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.

3. 2019. jan. 1-jén, kedden Szűz Mária, Isten Anyja parancsolt főünnepén és a Béke Világnapján vasárnapi miserendet tartunk.

4. Csütörtökön a 7 órai szentmise után csendes szentségimádásra térhetnek be az egész nap folyamán 18:00-ig.

5. Elsőpénteken lesz az elsőpénteki betegek látogatása és áldoztatása.

6. Szombaton15 órától lesza 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő egyházmegyei programsorozat következő része a Megtestesülés-templomban. Kiemelten a hitoktatókat és pedagógusokat hívjuk és várjuk az egész egyházmegyéből és egyházmegyénk katolikus nevelési intézményeiből. Előadást tart Dr. Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára. A délutánt a 18 órakor kezdődő szentmise zárja.

7. Ünnepeink e héten: szerdán Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja; csütörtökön Jézus Szent Neve emléknapja.

8. Vasárnap URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT parancsolt ünnepe lesz. Vízszentelést a szombati előesti és a vasárnapi 10 órai szentmise elején végzünk. Ezt követően otthonaikba vihetnek belőle, hogy feltöltsék a házi szenteltvíz-tartójukat, és imádság kíséretében meghintsék vele otthonukat.

9. Minden katolikus családból terjedjen az ÖRÖM-HÍR! Ezzel a mottóval elvihető az újságos polcról 400 Ft-os (önköltségi) áron egyházmegyénk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik az Öröm-Hír egy példányát.

10. Az Úr 2018. évének végéhez közeledve hálásan köszönöm minden Kedves Testvérünk önzetlenül végzett önkéntes munkáját; segítségnyújtását hitéleti programjainak szervezésében és lebonyolításában, valamint áldozatos anyagi támogatását.

A Szentlélektől kapott karizmáinkkal az új esztendőben is elkötelezetten és növekvő lelkesedéssel akarjuk előmozdítani — gondolattal, szóval és cselekedettel — Isten népének és egyházközségünk gyarapodását minden jóban.

Az idő és az örökkévalóság Ura és Istene békés, boldog Új Esztendővel örvendeztesse meg minden hozzánk tartozó és idelátogató Kedves Testvérünket!