16 March, 2019 17:34

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJÁN (MÁRC. 17.)

1. Ma 19 órától Szilágyi Gyula, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanárának jótékonysági orgonakoncertjén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

2. Hétfőn, március 18-án, 18-tól FILMKLUB lesz a Szent József Gimnázium dísztermében (2. emelet). Megnézzük a Szent Patrik élete c. 1999-ben készült ír filmet. Szent Patrik Írország védőszentje. A filmnézést beszélgetés követi a látottakról. Így ezen a napon nem lesz bibliaóra.

3. Kedden ünnepeljük Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét.

4. Vasárnap a fél 12-es szentmisében lesz a közelmúltban kinevezett új egyházközségi képviselőtestületi tagok ígérettétele. Ugyancsak ezen a napon lesz a Mária Légió tagjainak fogadalomújító szentmiséje 14 órától.

Szintén 14 órára szeretettel hívnak mindenkit a Wolaffka telepiek a szentmisére a Szent Antal kápolnába, és utána az emléktábla-megáldásra és megemlékezésre a kápolna építőjéről: Mándoki Ernő piarista atyáról születésének 100. évfordulóján.

5. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 100 Ft-os (önköltségi) áron egyházközségünk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát.

6. A mai napon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérem, március 31-ig hozzák el a vasárnapi és a hétköznapi szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében vagy a plébániairodában. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a Katolikus Karitász munkáját.

7. NAPKÖZIS TÁBORBA hívjuk gyermekeinket jún. 17-től (hétfőtől) 21-ig (péntekig). Reggel fél 8-tól fogadjuk a gyermekeket. 17 óráig biztosítunk felügyeletet. A résztvevők minden nap tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak. A résztvevőknek 7 500 Ft/fő hozzájárulást kell befizetni. (7 500 t/hét). Mától lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és 3 000 Ft előleg befizetésével a plébániairodán vagy a hitoktatóknál.

8. Nyári táborba hívjuk egyházközségünk gyermekeit Bogácsra júl. 1-5-ig. A résztvevőknek 15 000 Ft/fő hozzájárulást kell befizetni. Mától lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és 5 000 Ft előleg befizetésével a plébániairodán vagy a hitoktatóknál.

9. Az iskolákban elkezdődött a hit- és erkölcstan órákra való jelentkezések összegyűjtése. Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő tanévtől (2019/2020) római katolikusnak kereszteltgyermekeik számára írásban adott nyilatkozatban kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a szülők ránk bízzák nem katolikusnak keresztelt vagy kereszteletlen gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket római katolikus hit- és erkölcstan órán.

Aki nem választja gyermekének a hit- és erkölcstant a következő tanévre, annak a gyermeke ugyanazt fogja tanulni, amit az előző évben választott, mert tanév közben nincs lehetőség a módosításra.

9 March, 2019 21:36

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJÁN (MÁRC. 10.)

1. Ma — minden szentmise után hamvazkodhatnak azok, akik hamvazószerdán nem részesültek e szentelményében. — Ma15:30-tól FIATAL CSALÁDOSOK vasárnapi körének összejövetelét tartjuk a 7. teremben. Szeretettel várjuk és látjuk a csoporthoz csatlakozni akaró fiatal házasokat és családosokat.

2. Szerdán lesz Ferenc pápa megválasztásának (2013) 6. évfordulója. Péteri szolgálatát foglaljuk imáinkba! A szentmisék végén a pápai himnusz éneklésével adunk hálát érte és szolgálatáért az örök Pásztornak.

3. Szerdán 10 órától folytatódik a 6. teremben az Idősek Akadémiája. Témája: Az okos istentisztelet. Hívom és várom az időseket, hogy velük egykorú emberek derűs társaságában töltsenek el néhány tartalmas délelőtti órát.

4. Csütörtökön 16.30-tól folytatódik a mediációs (békés konfliktusmegoldási beszélgetésforma) program a 6. teremben. Még van szabad időpont, lehet jelentkezni Berényiné dr. Felszeghy Márta családgondozónál. Telefonszáma (06/20/627-7650) a hirdetőn megtalálható.

5. Pénteken, nemzeti ünnepünkön 1715 órától imádkozzuk a keresztutat hazánkért.

6. Vasárnap 19 órától Szilágyi Gyula, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanárának jótékonysági orgonakoncertjén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

7. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 100 Ft-os (önköltségi) áron egyházközségünk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik írásaikkal és háttérmunkájukkal kivették részüket e legújabb szám megjelentetéséből.

8. Az iskolákban elkezdődött a hit- és erkölcstan órákra való jelentkezések összegyűjtése. Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő tanévtől (2018/2019) római katolikusnak kereszteltgyermekeik számára írásban adott nyilatkozatban kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a szülők ránk bízzák nem katolikusnak keresztelt vagy kereszteletlen gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket római katolikus hit- és erkölcstan órán.

Aki nem választja gyermekének a hit- és erkölcstant a következő tanévre, annak a gyermeke ugyanazt fogja tanulni, amit az előző évben választott, mert tanév közben nincs lehetőség a módosításra.

9. Most egy rövid tájékoztatást kapunk az albán Hospice Szolgálat tevékenységéről.

2 March, 2019 15:14

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP (MÁRC. 3.)

1. Ma könyörgőnapot tartunk a világ éhezőiért. A 10 órai szentmisében 8 akolitust avat Palánki Ferenc püspök atya. A fél 12-es szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig.

2. Hamvazószerdával megkezdjük felkészülésünket Húsvétra, a Nagyböjtöt. Nagyböjtben hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól és nem eszünk húst. Nagyböjt többi péntekén hústilalom van. A hústilalom 14 év felett, a szigorú böjt 18-60 éves kor között kötelezi azokat a katolikusokat, akiknek betegségük okán nincs étrendi korlátozás.

3. Nagyböjtben péntekenként 1715 órától imádkozzuk a keresztutat, majd ezt követi a szentmise. Az első keresztutat a képviselőtestület vezetésével imádkozzuk.

4. Elsőcsütörtökön egész napos szentségimádást tartunk 18 óráig.

5. Szombaton 10 órától lesz az EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY elődöntője a Szent József Gimnáziumban. Nevezni négy korosztályban lehet egy adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel a mai nappal bezárólag a lelkiatyáknál vagy a hitoktatóknál.

6. Nagyböjt 1. vasárnapján minden szentmise után lehet a hamvazás szentelményében részesülni, és rövid tájékoztatást kapunk az albán Hospice Szolgálat tevékenységéről.

7. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg. Az így felajánlott összeg arányos részét egyházmegyénk kapta, amelyből az egyházközségeket tudjuk támogatni.

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy az idén is támogassák a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adójuk egyházi 1%-ának felajánlásával. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Az 1% felajánlása nem kerül külön pénzbe híveinknek, de ha elmulasztják felajánlani a katolikus egyháznak, akkor támogatásának összege az állami költségvetésből csökken.

A tavalyi évben egyházunk technikai számára kiállított nyilatkozat érvényes marad az idén és a következő években is újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a beadott nyilatkozat visszavonásáig.

Az elektronikus adóbevallás tervezetének elfogadása még nem jelent automatikusan rendelkezést az 1+1%-ról. Az elektronikus adóbevallásnál az e-SZJA oldalon a két külön megjelenő ablak közül a bal oldali az adóbevallás elfogadása, a jobb oldali pedig a nyilatkozattétel az 1+1%-ról. Aki az Abev programmal tölti ki a bevallást, az 1753-as számú nyomtatvány dátummező kitöltése után aktívvá váló EGYSZA nevű lapon teheti meg nyilatkozatát.

Akiknek családi adókedvezmény miatt nincs fizetendő adójuk, azok is nyilatkozatot tehetnek az 1%-ról egyházunk javára a fenti bekezdés útmutatása szerint. A támogatás szétosztásakor ugyanis figyelembe veszik a nyilatkozattevők létszámát.

A második 1% felajánlására pedig híveink figyelmébe ajánlom a Szent László Kórus támogatására a Jubilate Alapítványt (adószáma 18552519-1-09) és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitászának támogatására a Kelet Karitász Alapítványt (adószám: 18792179-1-09).