21 November, 2020 21:51

Hirdetések Krisztus, a Mindenség Királya főünnepén(november 22.)

1. Ma Krisztus, a Mindenség Királya főünnepén 17:30-kor énekeljük a Jézus Szíve litániát az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints ránk” kezdetű felajánló imával. Teljes búcsút nyerhetünk a szokott feltételekkel és ennek az imának áhítatos és nyilvános elimádkozásával. Az ima megtalálható a Hozsanna imakönyvben. Ma országos gyűjtést tartunk a Karitász javára.

2. Szombaton a 8 órakor kezdődőszentmisében a betegek szentségének közösségi felvételére biztosítunk lehetőséget azoknak az idős és beteg testvéreinknek, akik az idén még nem részesültek ebben a szentségben.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a szentmise kezdése előtt általános feloldozásban részesítjük azokat, akik ezt kérik, és erre felkészülnek.

3. Szombaton az előesti szentmisével megkezdjük az új egyházi évet.

A szentmise elején tartjuk az adventi gyertyagyújtást.

Adventben minden hétköznap rorate szentmisén vehetünk részt reggel 6 órától.

4. Liturgikus emléknapok e héten: hétfőn Szent I. Kelemen pápaé és vértanúé, kedden Dung-Lac Szent András áldozópapé és társai, vértanúké és szerdán Alexandriai Szent Katalin szűzé és vértanúé.

5. Az idén karácsonykor — tekintettel a közegészségügyi helyzetre — a pásztorjátékot fiataljaink hangjáték formájában fogják előadni úgy, hogy a játék egyes mozzanataihoz vetítünk rajzokat. Ezeknek a rajzoknak az elkészítésére kérek és biztatok minden gyermeket. Rajzolják le Jézus születése történetének egyes állomásait, mint pl. a Messiás eljövetelének megjövendölését, az angyali üdvözletet, a szálláskeresést, a barlangistállót, a születést, a jászol körül álló állatokat, a pásztorok imádását és a napkeleti bölcsek látogatását.

A rajzokat küldjék el a betlehemes2020 elektronikus postacímre.

6. Székesegyházunk udvarán, az altemplom lejárata mögött, elkészült a térkövezett és főleg biztonságos 23m2-es biciklitároló. A szentmisére biciklivel érkező testvéreink bátran használják!

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

15 November, 2020 10:05

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (november 15.)

1. Ma ünnepeljük a Szegények Világnapját.

Ma emlékezünk meg Palánki Ferenc püspök atya beiktatásának ötödik évfordulójáról. Foglaljuk őt és püspöki szolgálatát hálaadó és kérő imáinkba!

2. Mától minden vasárnap a Debrecen TV fél 12-kor szentmisét közvetít székesegyházunkból. A szentmisét Palánki Ferenc püspök atya mutatja be, amely követhető a dehir.hu oldalán (https://dehir.hu/dtv), a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán (https://www.facebook.com/dnyem/) és az egyházmegye youtube csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCQQy1JVWk5td9GSGHI9X7Ng).

3. Szombaton Krisztus, a Mindenség Királya főünnepének előestéjén 17–18 óra között szentségimádást tartunk készületként a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Székesegyházunk a regisztrált helyszínek között található. Tekintettel a járványügyi helyzetre, most otthoni imával is be lehet kapcsolódni a szentségimádásba.

Ezen a napon a 18 órai szentmisében lesz az idén kerek évfordulós házaspárok hálaadása, akiket a szentmise után rövid irodalmi műsorral is köszöntünk.

4. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: csütörtökön Árpád-házi Szt. Erzsébet ünnepe és szombaton a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban emléknap.

5. Vasárnap Krisztus, a Mindenség Királya főünnepén országos gyűjtést tartunk a Karitász javára.

8 November, 2020 10:11

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP (november 8.)

1. A vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében kérem, hogy templomunkban mindenki ügyeljen a higiéniai előírások gondos követésére (az orrot és szájat eltakaró maszk viselésével és belépéskor kézfertőtlenítéssel). Tartsuk meg a 1,5-2m szociális távolságot egymástól. Az ülőhelyeket a padokban zöld szín jelöli. Csak minden második padban max. 3 fő foglalhat helyet, kivéve az egy háztartásban élő családtagokat (ők ülhetnek egymás mellett).

Védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz csak a két padtömb között. A védőtávolság megtartásánál vegyék figyelembe sárga színű távolságjelzést a padlózaton, és hozzá igazodjanak. Mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre, majd tegyenek 5-6 lépést oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Utána visszaigazított szájmaszkkal a padokat megkerülve menjenek vissza a helyükre.

Anyaszentegyházunk tanítása értelmében mentesülnek a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól azok a testvéreink, akik a járvány miatt jogosan félnek megjelenni hívő közösségben, mert betegek vagy beteget ápolnak, nagyon idős vagy krónikusbeteg családtaggal laknak együtt, hatósági karanténban vannak, illetve állapotbeli kötelességük nem teszi lehetővé, hogy a vasárnapi szentmisén részt vegyenek. Leverten, lázasan, betegen senki ne menjen közösségbe.

2. Pénteken a városunkban élő Cursilló megújulási mozgalom tagjaival tartjuk az esti szentmisét. Utána pedig 18:45-től férfikörön vehetnek részt egyházközségünk férfiai az 5. teremben. Hívom a csoporthoz csatlakozni akaró férfiakat!

3. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: hétfőn a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe, kedden Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, szerdán Tours-i Szt. Márton püspök, csütörtökön Szt. Jozafát püspök és vértanú, pénteken magyar szentek és boldogok emléknapja lesz. Mához egy hétre ünnepeljük a Szegények Világnapját.

4. Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már befizették az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulásukat. Ezzel kifejezték, hogy magukénak érzik egyházközségünket, és ilyen formában is törődnek vele.

Egyben emlékeztetek arra, hogy akik elmulasztották volna egyházi hozzájárulásukat rendezni ebben az évben, azok befizethetik átutalással, az újságospolcról elvihető sárga csekken, vagy személyesen a plébánián, ill. a sekrestyében.

Az egyházi hozzájárulás alsó mértéke egyházmegyénkben jövedelemarányos: az éves jövedelem 0,5%-a, melynek befizetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt lelkiismereti kötelessége.

Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com