13 April, 2019 21:39

HIRDETÉSEK VIRÁGVASÁRNAP (ÁPRILIS 14.)

1. Ma a 8:30 és a 18:00 órai misékben fiataljaink előadják a passiót. A 8:30-as szentmisére a barkaszentelési körmenet 08:15-kor indul a plébánia elől a templomba. A körmenet időtartamára a rendőrség a Szent Anna utca Sumen és Varga utca közötti szakaszát lezárja a gépjárműforgalom elől. A 10 órai szentmisére – jó idő esetén – a templomunk előtti térségen gyülekezzünk.

16 órakor kezdődik a városi keresztút, amelynek az elején barkaszentelésen vehetünk részt a Déry Múzeum előtti téren. A városi ökumenikus keresztútjárás útvonala: Kossuth tér (Főnix szökőkút) – Csonkatemplom – Csokonai Színház – Szent Anna-székesegyház – Kormányhivatal – Régi Városháza – Kossuth tér (Főnix szökőkút).

Virágvasárnap, nagyhétfőn és nagykedden az esti szentmisében lesz a nagyböjti prédikációsorozatot templomunkban, amelyet Koós Ede, az Egri Hittudományi Főiskola tanára tart. A szentmisék előtt már 1 órával több gyóntató fog a hívek rendelkezésére állni szentgyónásuk elvégzésében. A prédikáció alatt nem lesz gyóntatás.

2. Nagykedden 19:30 órától a debreceni Kodály Kórus előadásában felhangzik székesegyházban Liszt Ferenc — éppen 140 éve befejezett — Via Crucis című passiója.

3. Nagyszerdán a 8-as szentmise után kezdjük székesegyházunk húsvéti takarítását és a szentsír előkészítését. Ezt a feladatot érezzük a magunkénak, és minél többen vállaljunk részt belőle.

4. A húsvéti szent háromnapon gyóntatási ügyeletet tartunk a hirdetőn olvasható beosztás szerint.

NAP ÓRA SZERTARTÁS
NAGYCSÜTÖRTÖK 10.00

18.00

19.00

krizmaszentelési szentmise Nyíregyházán a társ-székesegyházban

püspöki szentmise az utolsó vacsora emlékére. Virrasztás. Jeremiás siralmainak éneklése

NAGYPÉNTEK

(szigorú böjt)

15.00

17.15

18.00

Irgalmasság rózsafüzére és litániája; szentsírlátogatás

Keresztút

Urunk szenvedésének ünneplése

NAGYSZOMBAT 20.00 7 órától szentsírlátogatásra betérhetünk a templomba!

Húsvéti vigília és körmenet a Szent Anna utcán

HÚSVÉTVASÁRNAP A megszokott órákban lesznek a szentmisék.

A reggeli szentmisék végén tartunk ételszentelést.

5. HÚSVÉTHÉTFŐN vasárnapi miserendet tartunk.

6. A nagypénteki és nagyszombati SZENTSÍRŐRZÉS egy-egy órájához feliratkozhatnak a sekrestyében.

7. Az Isteni Irgalmasság kilencedet nagypénteken kezdjük és Húsvét 1. hetének (fényeshét) szombatján fejezzük be. Minél többen tartsuk ezt a kilenced-imát. Ha valakinek erről még nem lenne ismerete, forduljon bizalommal a lelkiatyák bármelyikéhez.

8. Minden katolikus háztartásból terjedjen az ÖRÖM-HÍR! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 400 Ft-os (önköltségi) áron egyházmegyénk folyóiratának húsvéti számát.

9. Április 27-én lelkinapon vehetnek részt a férfiak Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A program 9.30-kor kezdődik és 13 órakor közös ebéddel zárul.

gyóntatási ügyelet
nagycsütörtök 6:30-8:30

17:00-18:00

nagypéntek 7:00-10:00

17:00-18:00

nagyszombat 7:00-10:00

18:30-20:00

6 April, 2019 17:05

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁN (ÁPRILIS 7.)

1. Ma országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára. 15:30-tól FIATAL CSALÁDOSOK vasárnapi körének összejövetelét tartjuk a 7. teremben. Szeretettel várjuk és látjuk a csoporthoz csatlakozni akaró fiatal házasokat és családosokat.

2. Hétfőn 18:30-kor a Szent József Gimnázium dísztermében (Szent Anna u. 17.) Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzora MUNKÁCSY KRISZTUSA címmel tart előadást a trilógia bibliai és teológiai értelmezéséről. Minden érdeklődőt várunk szeretettel.

3. Szerdán 10 órától a 6. teremben Idősek Akadémiája. Témája: Növekedés és reménység – Húsvéti reménységünk

4. Csütörtökön 16.30 -tól mediációs beszélgetés a 6. teremben.

18 órától mutatják be a Kölcsey Központ I. emeleti Báltermében a Hogy lámpatartóra tegyék című könyvet. A kötetben Elmer István író, újságíró beszélget a három Debrecenben élő főpásztorral: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolitával és Fekete Károly református püspökkel — eleven ökumenikus szellemben — az ember viszonyulásáról húsvéthoz.

5. Pénteken a keresztúti elmélkedéseket a Szent József Gimnázium tanárai tartják.

6. Virágvasárnap (az Úr szenvedésének vasárnapja) — a hívek magukkal hozott és kezükben tartott vágott virágait szenteljük meg.

— A 8:30 és a 18:00 órai misékben fiataljaink előadják a passiót. A 8:30-as szentmisére a barkaszentelési körmenet 08:15-kor indul a plébánia elől a templomba. A körmenet időtartamára a rendőrség a Szent Anna utca Sumen és Varga utca közötti szakaszát lezárja a gépjárműforgalom elől.

A 10 órai szentmisére a gyülekezés – jó idő esetén – a templomunk előtti térségen.

— 16 órakor kezdődik a városi keresztút, amelynek az elején barkaszentelésen vehetünk részt a Déry Múzeum előtti téren. A városi ökumenikus keresztútjárás útvonala: Kossuth tér (Főnix szökőkút) – Csonkatemplom – Csokonai Színház – Szent Anna-székesegyház – Kormányhivatal – Régi Városháza – Kossuth tér (Főnix szökőkút)

— Virágvasárnap, nagyhétfőn és nagykedden az esti szentmisében lesz a nagyböjti prédikációsorozatot templomunkban, amelyet Koós Ede, az Egri Hittudományi Főiskola tanára tart.

A teljes és minőségi részvétel érdekében a szentmisék előtt már 1 órával több gyóntató fog a hívek rendelkezésére állni szentgyónásuk elvégzésében. Ha szükséges, a szentmisék után is lesz gyóntatás. Intenzív lelki haszonnal fog járni, ha a törekszünk elsajátítani a gyóntatásnak ezt az új rendjét.

7. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a tartósélelmiszer-gyűjtésből kivették a részüket, és a 1356-os adományvonal hívásával segítették a karitász munkáját.

30 March, 2019 20:57

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 31.)

1. A mai napon még tart a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés. A tartósélelmiszer-felajánlást leadhatják a sekrestyében vagy a plébániairodán. Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a Katolikus Karitász munkáját.

2. Hétfőn az esti szentmise után folytatódik a bibliaóra a 7. teremben.

3. Elsőcsütörtökön egész napos szentségimádást tartunk 18 óráig.

4. Szombaton, ápr. 6-án, 15 órától lesza 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő egyházmegyei programsorozat következő része a Megtestesülés-templomban az időseknek és betegeknek. Előadást tart Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya. Akik közülünk ott a 18:00 órai szentmisén kívánják felvenni a betegek szentségét, mielőbb iratkozzanak fel nálunk a sekrestyében.

5. Mához egy hétre perselygyűjtést tartunk a Szentföld javára.

6. Mielőbb jelentsék családjukból, rokonságukból és ismerőseik közül azokat a betegeket és öregeket, akik kérik húsvéti gyóntatásukat és áldoztatásukat, vagy csak lelkipásztori látogatást igényelnek. Nevük és címük leadható a sekrestyében vagy a plébániairodán hétköznap 9-17-ig. Pénteken keressük fel őket.

7. Az albán Hospice Szolgálat tevékenységének támogatására szolgáló csekk elvihető az újságos polcról.

8. Április 8-án, hétfőn, 18:30-kor a Szent József Gimnázium dísztermében (Szent Anna u. 17.) Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott professzora MUNKÁCSY KRISZTUSA címmel tart előadást a trilógia bibliai és teológiai értelmezéséről. Minden érdeklődőt várunk szeretettel.

9. Virágvasárnap:

— a 8:30 és a 18:00 órai misékben fiataljaink előadják a passiót. Még szükség van 13 és 25 év közötti szereplőkre. Kérem a szülőket és a Kedves Testvéreket, ösztönözzék fiataljainkat, hogy vállaljanak szerepet a passió előadásában. Jelentkezhetnek a sekrestyében! Próbát tartunk szerdán az esti szentmise után a templomban.

— 16 órakor kezdődik a városi keresztút, amelynek az elején barkaszentelésen vehetünk részt a Déry Múzeum előtti téren.

— Virágvasárnap, nagyhétfőn és nagykedden az esti szentmisében lesz a nagyböjti prédikációsorozatot templomunkban, amelyet Koós Ede, az Egri Hittudományi Főiskola tanára tart. A szentmisék előtt már 1 órával több gyóntató fog a hívek rendelkezésére állni szentgyónásuk elvégzéséhez. A szentbeszéd ideje alatt nem gyóntatunk. Ha szükséges, a szentmisék után is lesz gyóntatás. Intenzív lelki haszonnal fog járni, ha a törekszünk elsajátítani a gyóntatásnak ezt a rendjét.