29 December, 2018 18:19

HIRDETÉSEK SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN (DEC. 30.)

1. Ma minden szentmise után a családok megáldása lesz. Az oltárlépcső előtt egy-egy család együtt fogadja az áldást — összetartozásukat ezzel is kifejezvén.

2. Holnap, dec. 31-én a 18 órai püspöki szentmisében tartjuk az év végi hálaadást. Teljes búcsút nyerhet ezen a napon az a hívő, aki megfelelő lelkülettel részt vesz a Te Deum ünnepélyes éneklésében vagy elimádkozásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.

3. 2019. jan. 1-jén, kedden Szűz Mária, Isten Anyja parancsolt főünnepén és a Béke Világnapján vasárnapi miserendet tartunk.

4. Csütörtökön a 7 órai szentmise után csendes szentségimádásra térhetnek be az egész nap folyamán 18:00-ig.

5. Elsőpénteken lesz az elsőpénteki betegek látogatása és áldoztatása.

6. Szombaton15 órától lesza 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő egyházmegyei programsorozat következő része a Megtestesülés-templomban. Kiemelten a hitoktatókat és pedagógusokat hívjuk és várjuk az egész egyházmegyéből és egyházmegyénk katolikus nevelési intézményeiből. Előadást tart Dr. Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára. A délutánt a 18 órakor kezdődő szentmise zárja.

7. Ünnepeink e héten: szerdán Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja; csütörtökön Jézus Szent Neve emléknapja.

8. Vasárnap URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT parancsolt ünnepe lesz. Vízszentelést a szombati előesti és a vasárnapi 10 órai szentmise elején végzünk. Ezt követően otthonaikba vihetnek belőle, hogy feltöltsék a házi szenteltvíz-tartójukat, és imádság kíséretében meghintsék vele otthonukat.

9. Minden katolikus családból terjedjen az ÖRÖM-HÍR! Ezzel a mottóval elvihető az újságos polcról 400 Ft-os (önköltségi) áron egyházmegyénk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik az Öröm-Hír egy példányát.

10. Az Úr 2018. évének végéhez közeledve hálásan köszönöm minden Kedves Testvérünk önzetlenül végzett önkéntes munkáját; segítségnyújtását hitéleti programjainak szervezésében és lebonyolításában, valamint áldozatos anyagi támogatását.

A Szentlélektől kapott karizmáinkkal az új esztendőben is elkötelezetten és növekvő lelkesedéssel akarjuk előmozdítani — gondolattal, szóval és cselekedettel — Isten népének és egyházközségünk gyarapodását minden jóban.

Az idő és az örökkévalóság Ura és Istene békés, boldog Új Esztendővel örvendeztesse meg minden hozzánk tartozó és idelátogató Kedves Testvérünket!