5 January, 2019 22:38

HIRDETÉSEK VÍZKERESZT FŐÜNNEPÉN (JAN. 6.)

1. Ma a fél 12 órai szentmise után csendes szentségimádásra térhetünk be 18:00-ig.

2. Holnaptól hétfőnként az esti szentmise után a 7. teremben folytatódó bibliaórán AZ ÖKUMENIKUS TÖREKVÉSEK KATOLIKUS ALAPELVEI-vel ismerkedhetünk meg, hogy elkötelezettebben azonosuljunk az ökumené célkitűzésével.

3. Kedden, jan. 8-án fél 11-kor lesz Dr. Seregély István ny. egri érsek temetése az egri bazilikában.

4. Pénteken az esti szentmise után, 18:45-től hitelmélyítő találkozásra, férfikörbe várom egyházközségünk akolitusait, egyedülálló és házas férfi tagjait. Összejövetelünket a plébánián (Szent Anna u. 21.) tartjuk.

5. Vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ünnepe lesz. Ezzel az ünneppel befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig (márc. 6-ig.) tartó része.

6. Értékes és szép hitvalló hagyomány a házszentelés. Aki otthonát szeretné megszenteltetni, ezt a kérését jelentse a lelkipásztoroknál vagy a plébániairodán.

7. A tekintélyes múltú Debreceni Szent László Kórus várja tagjai sorába a kórusban éneklés karizmájával megáldott kottát olvasni tudó testvéreinket. A kottaolvasásban nem járatos, de énekelni szerető kedves híveket hívom és várom a liturgikus kórusba. Ennek a kórusnak a szentmiséken és az esti dicséreten (vesperáson) az énekek vezetése a fő feladata.

Mindkét kórusba jelentkezni lehet Dobos Mihály karnagy-kántor úrnál. A jelentkezés ügyében bátran forduljanak hozzá!

8. 3 távolabbi hitéleti program:

— Jan. 19-én, szombaton 15 órától játékdélutánt tartunk a gyerekeknek a 7. teremben. Ezzel párhuzamosan lesz a Szülők Iskolája a 6. teremben, amelynek témája A családban megélt ökumené. Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt.

— Jan. 20 — 27. között tartjuk az egyetemes imahetet a Krisztus-hívők egységéért. A közös imák mindig 17 órakor kezdődnek. Nálunk jan. 24-én, szerdán lesz az imaóra.

— Március 2-án 10 órától lesz az EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY elődöntője a Szent József Gimnáziumban. Nevezni négy korosztályban lehet (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály és 7-8. osztály) egy adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel. Mától lehet nevezni a szavalóversenyre a lelkiatyáknál és a hitoktatóknál.

A döntő március 30-án lesz Nyíregyházánaz Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (Kossuth tér 4.).