2 March, 2019 15:14

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP (MÁRC. 3.)

1. Ma könyörgőnapot tartunk a világ éhezőiért. A 10 órai szentmisében 8 akolitust avat Palánki Ferenc püspök atya. A fél 12-es szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig.

2. Hamvazószerdával megkezdjük felkészülésünket Húsvétra, a Nagyböjtöt. Nagyböjtben hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól és nem eszünk húst. Nagyböjt többi péntekén hústilalom van. A hústilalom 14 év felett, a szigorú böjt 18-60 éves kor között kötelezi azokat a katolikusokat, akiknek betegségük okán nincs étrendi korlátozás.

3. Nagyböjtben péntekenként 1715 órától imádkozzuk a keresztutat, majd ezt követi a szentmise. Az első keresztutat a képviselőtestület vezetésével imádkozzuk.

4. Elsőcsütörtökön egész napos szentségimádást tartunk 18 óráig.

5. Szombaton 10 órától lesz az EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY elődöntője a Szent József Gimnáziumban. Nevezni négy korosztályban lehet egy adventi, karácsonyi, húsvéti vagy bibliai témájú verssel a mai nappal bezárólag a lelkiatyáknál vagy a hitoktatóknál.

6. Nagyböjt 1. vasárnapján minden szentmise után lehet a hamvazás szentelményében részesülni, és rövid tájékoztatást kapunk az albán Hospice Szolgálat tevékenységéről.

7. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg. Az így felajánlott összeg arányos részét egyházmegyénk kapta, amelyből az egyházközségeket tudjuk támogatni.

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy az idén is támogassák a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adójuk egyházi 1%-ának felajánlásával. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Az 1% felajánlása nem kerül külön pénzbe híveinknek, de ha elmulasztják felajánlani a katolikus egyháznak, akkor támogatásának összege az állami költségvetésből csökken.

A tavalyi évben egyházunk technikai számára kiállított nyilatkozat érvényes marad az idén és a következő években is újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a beadott nyilatkozat visszavonásáig.

Az elektronikus adóbevallás tervezetének elfogadása még nem jelent automatikusan rendelkezést az 1+1%-ról. Az elektronikus adóbevallásnál az e-SZJA oldalon a két külön megjelenő ablak közül a bal oldali az adóbevallás elfogadása, a jobb oldali pedig a nyilatkozattétel az 1+1%-ról. Aki az Abev programmal tölti ki a bevallást, az 1753-as számú nyomtatvány dátummező kitöltése után aktívvá váló EGYSZA nevű lapon teheti meg nyilatkozatát.

Akiknek családi adókedvezmény miatt nincs fizetendő adójuk, azok is nyilatkozatot tehetnek az 1%-ról egyházunk javára a fenti bekezdés útmutatása szerint. A támogatás szétosztásakor ugyanis figyelembe veszik a nyilatkozattevők létszámát.

A második 1% felajánlására pedig híveink figyelmébe ajánlom a Szent László Kórus támogatására a Jubilate Alapítványt (adószáma 18552519-1-09) és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitászának támogatására a Kelet Karitász Alapítványt (adószám: 18792179-1-09).