16 March, 2019 17:34

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJÁN (MÁRC. 17.)

1. Ma 19 órától Szilágyi Gyula, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanárának jótékonysági orgonakoncertjén vehetünk részt. Műsora a hirdetőn olvasható.

2. Hétfőn, március 18-án, 18-tól FILMKLUB lesz a Szent József Gimnázium dísztermében (2. emelet). Megnézzük a Szent Patrik élete c. 1999-ben készült ír filmet. Szent Patrik Írország védőszentje. A filmnézést beszélgetés követi a látottakról. Így ezen a napon nem lesz bibliaóra.

3. Kedden ünnepeljük Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét.

4. Vasárnap a fél 12-es szentmisében lesz a közelmúltban kinevezett új egyházközségi képviselőtestületi tagok ígérettétele. Ugyancsak ezen a napon lesz a Mária Légió tagjainak fogadalomújító szentmiséje 14 órától.

Szintén 14 órára szeretettel hívnak mindenkit a Wolaffka telepiek a szentmisére a Szent Antal kápolnába, és utána az emléktábla-megáldásra és megemlékezésre a kápolna építőjéről: Mándoki Ernő piarista atyáról születésének 100. évfordulóján.

5. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 100 Ft-os (önköltségi) áron egyházközségünk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát.

6. A mai napon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérem, március 31-ig hozzák el a vasárnapi és a hétköznapi szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében vagy a plébániairodában. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a Katolikus Karitász munkáját.

7. NAPKÖZIS TÁBORBA hívjuk gyermekeinket jún. 17-től (hétfőtől) 21-ig (péntekig). Reggel fél 8-tól fogadjuk a gyermekeket. 17 óráig biztosítunk felügyeletet. A résztvevők minden nap tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak. A résztvevőknek 7 500 Ft/fő hozzájárulást kell befizetni. (7 500 t/hét). Mától lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és 3 000 Ft előleg befizetésével a plébániairodán vagy a hitoktatóknál.

8. Nyári táborba hívjuk egyházközségünk gyermekeit Bogácsra júl. 1-5-ig. A résztvevőknek 15 000 Ft/fő hozzájárulást kell befizetni. Mától lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és 5 000 Ft előleg befizetésével a plébániairodán vagy a hitoktatóknál.

9. Az iskolákban elkezdődött a hit- és erkölcstan órákra való jelentkezések összegyűjtése. Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő tanévtől (2019/2020) római katolikusnak kereszteltgyermekeik számára írásban adott nyilatkozatban kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a szülők ránk bízzák nem katolikusnak keresztelt vagy kereszteletlen gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket római katolikus hit- és erkölcstan órán.

Aki nem választja gyermekének a hit- és erkölcstant a következő tanévre, annak a gyermeke ugyanazt fogja tanulni, amit az előző évben választott, mert tanév közben nincs lehetőség a módosításra.