13 April, 2019 21:39

HIRDETÉSEK VIRÁGVASÁRNAP (ÁPRILIS 14.)

1. Ma a 8:30 és a 18:00 órai misékben fiataljaink előadják a passiót. A 8:30-as szentmisére a barkaszentelési körmenet 08:15-kor indul a plébánia elől a templomba. A körmenet időtartamára a rendőrség a Szent Anna utca Sumen és Varga utca közötti szakaszát lezárja a gépjárműforgalom elől. A 10 órai szentmisére – jó idő esetén – a templomunk előtti térségen gyülekezzünk.

16 órakor kezdődik a városi keresztút, amelynek az elején barkaszentelésen vehetünk részt a Déry Múzeum előtti téren. A városi ökumenikus keresztútjárás útvonala: Kossuth tér (Főnix szökőkút) – Csonkatemplom – Csokonai Színház – Szent Anna-székesegyház – Kormányhivatal – Régi Városháza – Kossuth tér (Főnix szökőkút).

Virágvasárnap, nagyhétfőn és nagykedden az esti szentmisében lesz a nagyböjti prédikációsorozatot templomunkban, amelyet Koós Ede, az Egri Hittudományi Főiskola tanára tart. A szentmisék előtt már 1 órával több gyóntató fog a hívek rendelkezésére állni szentgyónásuk elvégzésében. A prédikáció alatt nem lesz gyóntatás.

2. Nagykedden 19:30 órától a debreceni Kodály Kórus előadásában felhangzik székesegyházban Liszt Ferenc — éppen 140 éve befejezett — Via Crucis című passiója.

3. Nagyszerdán a 8-as szentmise után kezdjük székesegyházunk húsvéti takarítását és a szentsír előkészítését. Ezt a feladatot érezzük a magunkénak, és minél többen vállaljunk részt belőle.

4. A húsvéti szent háromnapon gyóntatási ügyeletet tartunk a hirdetőn olvasható beosztás szerint.

NAP ÓRA SZERTARTÁS
NAGYCSÜTÖRTÖK 10.00

18.00

19.00

krizmaszentelési szentmise Nyíregyházán a társ-székesegyházban

püspöki szentmise az utolsó vacsora emlékére. Virrasztás. Jeremiás siralmainak éneklése

NAGYPÉNTEK

(szigorú böjt)

15.00

17.15

18.00

Irgalmasság rózsafüzére és litániája; szentsírlátogatás

Keresztút

Urunk szenvedésének ünneplése

NAGYSZOMBAT 20.00 7 órától szentsírlátogatásra betérhetünk a templomba!

Húsvéti vigília és körmenet a Szent Anna utcán

HÚSVÉTVASÁRNAP A megszokott órákban lesznek a szentmisék.

A reggeli szentmisék végén tartunk ételszentelést.

5. HÚSVÉTHÉTFŐN vasárnapi miserendet tartunk.

6. A nagypénteki és nagyszombati SZENTSÍRŐRZÉS egy-egy órájához feliratkozhatnak a sekrestyében.

7. Az Isteni Irgalmasság kilencedet nagypénteken kezdjük és Húsvét 1. hetének (fényeshét) szombatján fejezzük be. Minél többen tartsuk ezt a kilenced-imát. Ha valakinek erről még nem lenne ismerete, forduljon bizalommal a lelkiatyák bármelyikéhez.

8. Minden katolikus háztartásból terjedjen az ÖRÖM-HÍR! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 400 Ft-os (önköltségi) áron egyházmegyénk folyóiratának húsvéti számát.

9. Április 27-én lelkinapon vehetnek részt a férfiak Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A program 9.30-kor kezdődik és 13 órakor közös ebéddel zárul.

gyóntatási ügyelet
nagycsütörtök 6:30-8:30

17:00-18:00

nagypéntek 7:00-10:00

17:00-18:00

nagyszombat 7:00-10:00

18:30-20:00