22 June, 2019 12:34

HIRDETÉSEK ÚRNAPJÁN (JÚN. 23.)

1. Ma van az Oltáriszentség ünnepe. A 10 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a megszokott útvonalon: a Szent Anna, a Sumen, a Tímár és a Varga utcán. Nem tartunk fél 12-es szentmisét.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz.

2. Ma 17:30-tól esti dicséretet éneklünk.

3. Hétfőn Keresztelő Szent János születésének főünnepét üljük.

4. Csütörtökön Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének főünnepét tartjuk.

5. Pénteken lesz Jézus Szent Szívének főünnepe. 17:30-kor énekeljük a Jézus szíve litániát. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Jézus Szentséges Szívének ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Urunk Jézus! Az emberi nem Megváltója… kezdetű engesztelő imádságot.

6. Szombaton Szent Péter és Pál apostolok főünnepét üljük.

7. Vásárnap Péter-fillér-gyűjtést tartunk a Szentszék javára. Nagylelkű perselyadományaikat előre is hálásan köszönjük.

8. A nyári vakációban szeptember 1-ig tartó ministránsversenyen való részvételre ösztönözzük gyermekeinket. Ha valaki nem nálunk, hanem máshol ministrálna, akkor kérje ennek igazolását írásban az ottani miséző atyától. A legszorgalmasabb ministránsok jutalomkiránduláson vesznek részt.

9. 1 KIS + VERSENYEN való részvételre hívom gyermekeinket a nyári szünetben 16 éves korral bezárólag. Minden vasárnap a szentmisék végén adok egy kérdést vagy feladatot, melynek megoldását küldjék el egyházközségünk e-mail címére (szentannapl). A legtöbbször helyesen válaszoló gyermekek a nyári szünet végén ajándékban részesülnek.

2. feladat: Hol találjuk meg templomunkban a Jézus Szíve tisztelet állandó emlékeztetőjét, és kiket láthatunk rajta ábrázolva?

10.Nyári táborok:

Bogácson a Szent Márton-tanyán júl. 1-5-ig egyházközségünk gyermekei számára. A gyerekektől 15 000 Ft/fő befizetését kérjük. A tábor teljes költsége 20 000 Ft/fő. A fennmaradó összeggel jótevők hozzájárulhatnak a táborozáshoz. Jelentkezési lap kérhető a hitoktatóktól, a sekrestyében és a plébániairodán.

Nagyvisnyón. Egyházmegyei Nyári Táborba hívom július 21-28. között a 13-18 év közötti fiataljainkat, főleg a Pünkösdkor megbérmáltakat. A tábor célkitűzése: a bérmálkozó fiatalok tapasztalják meg egyházunk fiatalos arcát, és azt, hogy jó az egyházhoz tartozni. Részvételi díj személyenként 5 000 Ft. Mielőbbi jelentkezést várok legkésőbb jún. 6-ig. Jelentkezési lap elvihető a sekrestyéből.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com