3 August, 2019 09:56

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP (aug. 4.)

1. Ma, elsővasárnap a fél 12-es szentmise után szentségimádásra térhetünk be az egész délután folyamán 18 óráig.

2. Hétfőn lesz Havas Boldogasszony emléknapja, kedden Urunk színeváltozásának ünnepe, csütörtökön Szt. Domonkos áldozópap emléknapja, pénteken Keresztről nevezett Szt. Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentjének ünnepe és szombaton Szt. Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe.

3. Mához egy hétre, vasárnap du. 16-kor lesz Ebesen templombúcsú — a Szent Lőrinc-templom felszentelésének 21. évfordulóján.

4. Már előre hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy augusztus 15-én, csütörtökön, Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony) parancsolt ünnepén a szentmisék reggel 7, 8, 10 és 18 órakor lesznek. Az esti szentmise előtt 17:30-tól énekeljükLoretói litániát. Ezen az ünnepen szünetelni fog ügyfélfogadás a plébániairodán.

5. A Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálat megkezdte áldásos tevékenységét az egyházmegyénk területén található mind a 9 kórházban, így Debrecenben is. A szolgálat munkatársai főállású beteglátogatók, lelkigondozók és kórházlelkészek. Bátorítom a kórházi kezelésre induló betegeket és hozzátartozóikat, hogy vegyék igénybe ezt a szolgálatot; az orvosok és ápolók pedig készségesen ajánlják a betegeknek és hozzátartozóiknak a kórházlelkészi szolgálatot.

6. Az ‘1 KIS + ’ VERSENY 8. feladata: Ismertesd néhány mondatban a Szt. Domonkos alapította szerzetesrend XIII. századi magyar vonatkozásait!

A megfejtés egyházközségünk e-mail címére (szentannapl) küldendő.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com