13 March, 2020 15:05

Szent Anna Főplébánia

H – 4024, Debrecen, Szent Anna utca 21.

tel./fax: (+36) 52/536-652

e-mail: szentannapl

weboldal: szentannaplebania.dnyem.hu

Debrecen, 2020. március 13.

A SZENT ANNA FŐPLÉBÁNIA KÖZLEMÉNYE

A koronavírus-járvány következtében a székesegyházunkban a megszokott vasárnapi miserendünk kiegészül még egy szentmisével. 16.30-tól is mutatnak be szentmisét. Vasárnapi miserendünk tehát a következő: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:30 és 18:00 óra.

Az eddigi óvintézkedések (kézbe áldoztatás, kézfogás elhagyása) megtartása mellett, az MKPK kéri még az alábbiak követését:

1. A perselyadományainkat távozáskor helyezzük a kosarakba a fő- és két mellékbejáratnál (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).

2. A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölése helyett keresztet rajzolunk rájuk.

3. Az MTVA minden vasárnap szentmisét sugároz. A televíziós közvetítés lehetőséget kínál arra, hogy az otthon maradók (különösen azok, akik veszélyeztetettek) bekapcsolódjanak a közösség imájába.

Nagyböjt 3. vasárnapján a szentmisét március 15-én 18 órakor közvetíti a Duna World a budapest-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-plébániatemplomból.

4. Személyes imáinkban és a szentmisékben imádkozzunk a betegekért, családjaikért és a gyógyításukért fáradozókért.

Kedves Híveink megértő és készséges együttműködéséért köszönetet mondok.

Dr. Krakomperger Zoltán