21 November, 2020 21:51

Hirdetések Krisztus, a Mindenség Királya főünnepén(november 22.)

1. Ma Krisztus, a Mindenség Királya főünnepén 17:30-kor énekeljük a Jézus Szíve litániát az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints ránk” kezdetű felajánló imával. Teljes búcsút nyerhetünk a szokott feltételekkel és ennek az imának áhítatos és nyilvános elimádkozásával. Az ima megtalálható a Hozsanna imakönyvben. Ma országos gyűjtést tartunk a Karitász javára.

2. Szombaton a 8 órakor kezdődőszentmisében a betegek szentségének közösségi felvételére biztosítunk lehetőséget azoknak az idős és beteg testvéreinknek, akik az idén még nem részesültek ebben a szentségben.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a szentmise kezdése előtt általános feloldozásban részesítjük azokat, akik ezt kérik, és erre felkészülnek.

3. Szombaton az előesti szentmisével megkezdjük az új egyházi évet.

A szentmise elején tartjuk az adventi gyertyagyújtást.

Adventben minden hétköznap rorate szentmisén vehetünk részt reggel 6 órától.

4. Liturgikus emléknapok e héten: hétfőn Szent I. Kelemen pápaé és vértanúé, kedden Dung-Lac Szent András áldozópapé és társai, vértanúké és szerdán Alexandriai Szent Katalin szűzé és vértanúé.

5. Az idén karácsonykor — tekintettel a közegészségügyi helyzetre — a pásztorjátékot fiataljaink hangjáték formájában fogják előadni úgy, hogy a játék egyes mozzanataihoz vetítünk rajzokat. Ezeknek a rajzoknak az elkészítésére kérek és biztatok minden gyermeket. Rajzolják le Jézus születése történetének egyes állomásait, mint pl. a Messiás eljövetelének megjövendölését, az angyali üdvözletet, a szálláskeresést, a barlangistállót, a születést, a jászol körül álló állatokat, a pásztorok imádását és a napkeleti bölcsek látogatását.

A rajzokat küldjék el a betlehemes2020 elektronikus postacímre.

6. Székesegyházunk udvarán, az altemplom lejárata mögött, elkészült a térkövezett és főleg biztonságos 23m2-es biciklitároló. A szentmisére biciklivel érkező testvéreink bátran használják!

Mentes a vírusoktól. www.avast.com