13 February, 2021 22:58

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP (FEBR. 14.)

1. Ma minden szentmise végén megáldjuk a házaspárokat.

2. Szerdán lesz Hamvazószerda, amellyel kezdetét veszi a nagycsütörtöki szentmise megkezdéséig tartó felkészülésünk Húsvétra. Szentmisén vehetünk részt 7, 8, 10 és 18 órakor. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól és nem eszünk húst. Nagyböjt többi péntekén hústilalom van. A hústilalom 14 év felett, a szigorú böjt 18-60 éves kor között kötelezi azokat a katolikusokat, akiknek betegségük okán nincs étrendi korlátozás. 40 napot tölthetünk több és intenzívebb imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel.

Nagyböjtben teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” imát, amely megtalálható a Hozsanna imakönyvben

3. Nagyböjtben péntekenként 17.15-kor végezzük a keresztutat, majd ezt követi a szentmise.

4. Pénteken, február 19-én, a 8 órai szentmise előtt énekeljük a Szent József litániát. Az esti szentmisére pedig hívom a Debrecenben lakó cursillót végzett testvéreket, akik közül elláthatják a ministráció, a felolvasás és adományok oltárhoz vitelének a szolgálatát. A szolgálatra jelentkezők 10 perccel a mise kezdése előtt menjenek a sekrestyébe.

5. Szent József-évi rajzpályázatot hirdetünk a gyerekeknek. Témája Szent József a Szentírásban. Tetszőlegesen választott rajztechnikával készülhetnek az alkotások A/4-es méretben. A névvel, az osztállyal és a szülők elérhetőségével ellátott rajzokat március 15-ig lehet leadni a hitoktatóknál, a sekrestyében vagy a plébániairodán.

6. 3 fordulóból álló hittanversenyre hívjuk az általános iskolák alsó és felső tagozatos hittanosait. Jelentkezni március 10-ig kell a jelentkezes.sza e-mail címen a név, az osztály, a szülők elérhetőségének és egy e-mail címnek a megadásával, ahová a feladatlapokat küldhetjük. A verseny március 19-én kezdődik és május 1-ig tart. A verseny témája: Szent József és a Szent Család. A hozzájuk kapcsolódó szentírási történetek és földrajzi helyek ismerete…

Bővebb információ a jelentkezes.sza e-mail címen kérhető.

7. Szent II. János Pál pápa szobrának elkészítéséhez folytatódik az adománygyűjtés. A szoborra szánt adomány befizethető személyesen a plébániairodán, vagy postai csekken, vagy banki átutalással egyházközségünk számlaszámára (10702064-70424368-51100005).

A postai csekken és a banki átutalásnál, kérem, tüntessék fel: szoborállításra. Minden adományt hálásan köszönök.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com