21 February, 2021 07:14

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJÁN (FEBR. 21.)

1. Maminden szentmise után a hamvazás szentelményében részesülhetnek azok, akiknek erre nem volt módjuk hamvazószerdán.

2. Szombaton fél 10-től tartjuk az elsőáldozásra készülő gyermekek összevont hittanóráját itt a templomban.

Délután 14:30-tól szemlélődő erdei gyalogtúrára hívjuk minden korosztálybeli testvérünket a Nagyerdőbe. Gyülekező 14.15-től a köztemető 3-as kapujánál.

3. A következő vasárnap országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Szeretettel köszönjük meg a Kedves Hívek eddigi lelki és anyagi támogatását egyházmegyei fenntartású iskoláink működése érdekében. Iskoláink száma az elmúlt években jelentősen növekedett. A 10 oktatási-nevelési közintézmény működtetése — az állami normatívák és a nyertes pályázatok mellett — egyre több ráfordítással jár egyházmegyénk részéről.

Ebben a tanévben hozzávetőleg 5600 gyermek katolikus neveléséről és színvonalas oktatásáról gondoskodunk bölcsődéinkben, óvodáinkban, általános iskoláinkban, gimnáziumainkban és kollégiumainkban. Mindnyájunk közös ügye, hogy iskoláinkban a jó személyi és korszerű tárgyi feltételek biztosításával elmélyüljön az eredményes oktató-nevelő munka. Ehhez kérjük mához egy hétre nagylelkű perselyadományaikat.

Katolikus iskoláink nélkülözhetetlenek jelenünk és jövőnk öntudatos, hitvalló és egyházhű katolikus nemzedékeinek kinevelésében, és ezekből az iskolákból jó eséllyel várhatók papi és szerzetesi hivatások.

4. Minden háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval elvihető egyházközségünk kiadványának nagyböjtre megjelent száma az újságos polcról 100 Ft-os áron. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik írásaikkal és háttérmunkájukkal kivették részüket e legújabb szám megjelentetéséből.