4 September, 2021 17:16

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (szept. 5.)

1. Szerdán, szept. 1-én megkezdte Tóth László Gábor, diakónusszentelés előtt álló kispap lelkipásztori gyakorlatát egyházközségünkben.

2. A múlt pénteken elkezdődött a székesegyház kovácsoltvas kerítésének felújítása.

3. Ma a szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő pedagógusokat, a diákokat és iskolatáskájukat.

4. Ma, elsővasárnap 15 órától szentségimádásra térhetünk be 18 óráig.

5. Ma kezdetét veszi Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az ünnepélyes megnyitó a Hősök terén 15 órakor kezdődik, utána lesz a szentmise elsőáldozással.

6. Csütörtökön a 7 órai szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig. Szentségimádási napunkat ünnepélyes szentmisével fejezzük be. Helyben így bekapcsolódunk az eucharisztikus kongresszus szentségimádási napjába. Egy-egy szentségimádási óra megtartására ketten-hárman összefogva feliratkozhatnak a sekrestyében.

7. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy Ferenc pápa személyesen jön el az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére szeptember 12-én. A következő vasárnap a délelőtti szentmiséket elhagyjuk a pápai szentmisén való részvétel érdekében. Az itthon maradó hívek vegyenek részt a szombati előesti szentmisén, vagy a közvetített pápai szentmisén, vagy vasárnap a 18 órai szentmisén.

A már felvett miseszándékok másik napra történő áthelyezése kérhető a sekrestyében vagy a plébániairodán.

8. A gyermek- és felnőtt hitoktatás, valamint a bibliaóra szeptember 13-án kezdődik plébániánkon.A hittanórák tervezett rendje a hirdetőn megtalálható. Ismét indítunk katekumen-csoportot felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, a többi szentségben részesülni, vagy katolizálni akarnak.

9. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval elvihető az újságos polcról 100 Ft-os áron egyházközségünk kiadványának legújabb száma. Megtalálható benne a templomi gyermek- és ifjúsági hitoktatás, valamint a felnőttképzés rendje.

10. A jún. 20-tól augusztus 29-ig megtartott nyári ministránsversenybe 28 gyermek kapcsolódott be. Közülük 3. helyezett: Kontra György (9 alkalommal); 2. helyezett: Gyarmati Balázs (11 alkalommal) és 1. helyezett Fekete Kristóf (24 alkalommal). Odaadásukért köszönet illeti őket. Szorgalmuk jó példaadásul szolgál gyermekeinknek.

11. Liturgikus ünnepek és emléknapok e héten: kedden — Szt. Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk, szerdán — Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe, szombaton — Szűz Mária szombati emléknapja.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

28 August, 2021 20:49

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (aug. 29.)

1. Szerdán, szept. 1-én tartjuk a teremtésvédelem világnapját. Környezettudatos életmódunkkal enyhítsük az ökológiai válság előidézte károkat!

Ezen a napon fogja megkezdeni Tóth László Gábor, diakónusszentelés előtt álló kispap lelkipásztori gyakorlatát egyházközségünkben.

2. Elsőcsütörtökön a 7 órai szentmise után szentségimádásra térhetünk be 18 óráig. Egy-egy szentségimádási óra megtartására ketten-hárman összefogva feliratkozhatnak a sekrestyében. 17-kor kezdjük a szentségimádási órát papi hivatásokért.

3. Elsőpénteken, a Jézus Szíve-tisztelet napján meglátogatjuk betegeinket, akik otthonukban akarják szentgyónásukat és –áldozásukat elvégezni. 17.30-kor énekeljük a Jézus szíve litániát.

Ha a Kedves Testvérek tudnak környezetükben élő idős, a szentmisére eljönni már nem tudó betegekről, akik szívesen vennék magukhoz az Oltáriszentséget minden hónap elsőpéntekén, jelezzék a sekrestyében, vagy a plébániairodán, vagy a plébánia elektronikus postacímén.

4. A következő vasárnap kezdődő 52. nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira ma még lehet regisztrálni a kongresszus honlapján. Plébániánk csoportja kódjának felhasználásával (IEC-MDCA.) Éljünk ezzel a lehetőséggel!

5. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy Ferenc pápa személyesen jön el az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére szeptember 12-én.

Püspök atya engedélyezte, hogy azon a vasárnap a délelőtti szentmiséket elhagyjuk a pápai szentmisén való részvétel érdekében. Erre buzdítok mindenkit. Az itthon maradó hívek vegyenek részt a szombati előesti szentmisén, vagy a közvetített pápai szentmisén, vagy vasárnap a 18 órai szentmisén.

A már felvett miseszándékok más napra történő áthelyezése érdekében forduljanak a plébániairodához.

6. Mához egy hétre a szentmisék végén megáldjuk a pedagógusokat, a diákokat és iskolatáskájukat.

7. A gyermek- és felnőtt hitoktatás, valamint a bibliaóra szeptember 13-án kezdődik plébániánkon.A hittanórák tervezett rendje a hirdetőn megtalálható. Ismét indítunk katekumen-csoportot felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, a többi szentségben részesülni, vagy katolizálni akarnak.

8. Liturgikus emléknap e héten: pénteken Nagy Szt. Gergely pápáé és egyháztanítóé.

9. Köszönetet mondok mindazoknak, akik bekapcsolódtak az iskolatáska- és tanszergyűjtésbe.

21 August, 2021 16:54

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP (aug. 22.)

1. Legyen öröm az iskolakezdés! – elnevezéssel segélyakciót indított a Katolikus Karitász szeptember 15-ig. Az összefogáshoz csatlakozhatunk

— jó állapotban lévő iskolatáskák, tornafelszerelések és taneszközök

gyűjtésével, amelyek leadhatók a plébánián.

— A 1356-os adományvonal hívásával. Egy hívás 500 forint támogatást jelent, 1 hívás egy színesceruza-készlet és 10 hívás egy iskolatáska ára.

— Online adományozással a Karitász honlapján: www.karitasz.hu

— A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat „Iskolakezdés” megnevezéssel: Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008.

2. Szombaton 17 órától várjuk gyermekeinket tanév eleji szentgyónásra. Gyóntatásuk a 6. és az 5. teremben lesz.

3. Liturgikus ünnepek és emléknapok e héten: kedden Szent Bertalan apostol ünnepe, pénteken Szent Mónika és szombaton Szt. Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja.