26 November, 2017 07:38

SZENT ANNA FŐPLÉBÁNIA HIRDETÉSEI KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJÁN
(nov. 26.)

1. Ma 15 órától pásztorjáték-próba a templomban.

2. Csütörtökön a 8 órai szentmise után a 6. teremben Idősek Önsegítő Klubja. Hívom és várom azokat a híveinket, akik vágyakoznak arra, hogy velük egykorú emberek derűs társaságában töltsenek el néhány tartalmas délelőtti órát.

3. Dec. 2-án, szombaton

— advent I. vasárnapi előesti szentmisével megkezdjük az új egyházi évet. A szentmise elején tartjuk az adventi gyertyagyújtást.

— 19 órától adventi hangversenyen vehetünk részt. A Vox Antiqua Kamarakórus előadja Johann Sebastian Bach Magnificat című kantátáját. Előadják: Deák Emőke – szoprán 1; Tornyi Blanka – szoprán 2; Repka Sára – alt; Balog József – tenor; Jasznik Ákos – basszus.

Orgonán közreműködik: Bánszky János. Vezényel: dr. Kiss Csaba, művészeti vezető.

4. Dec. 3-án, vasárnap 15 órátol Fiatal Családosok Vasárnapi Köre a Szt. József Gimnázium földszinti 21/22. termében. A résztvevők értékes segítéget kaphatnak egymástól házastársi és szülői hivatásuk minél eszményibb betöltéséhez. Nagy szüksége van erre!

5. Dec. 9-én, szombaton

— Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (Kossuth tér 4.) dec. 9 én 10 órától XI. Egyházmegyei Szavalóverseny. Jelentkezési határidő: november 27. Nevezni három korosztálynak (óvodások, 1-2., 3-4. és 5-8. osztályosok) lehet vagy egy adventi vagy karácsonyi vagy húsvéti vagy bibliai témájú verssel.

— Nálunk a Szt. József Ált. Isk. tornatermében 15 órakor Mikulás-gyermekdélután. Szeretettel várom a gyermekeket, barátaikat és szüleiket. Tornacipőt a résztvevők hozzanak magukkal. Jelentkezni lehet dec. 5-ig a hitoktatóknál, a sekrestyében vagy a plébánián.

6. Akik heti vagy havi rendszerességgel kívánják járatni a katolikus sajtó valamely kiadványát 2018-ban, szíveskedjenek ezt az igényüket jelezni a sekrestyében.

7. Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére, amelynek mértéke jövedelemarányos: kereső személyenként az éves jövedelem 0,5%-a. Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás elsősorban egyházközségünk hatékony működésének anyagi alapját biztosítja.

8. Ünnepek e héten: csütörtökön Szt. András apostol ünnepe; pénteken 1. péntek; szombaton: Szűz Mária szombati emléknapja.

19 November, 2017 18:02

SZENT ANNA FŐPLÉBÁNIA HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP, nov. 19.

1. Ma

— 15 órakor a karácsonyi pásztorjáték szereposztása a székesegyházban. Minél több gyermek és fiatal jöjjön, és vállaljon szerepet.

— 19 órakor Pálúr János, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia Orgonatanszaka vezetőtanárának jótékonysági hangversenye orgonánk regiszterbővítésére. Műsora a hirdetőn olvasható.

2. Hétfőn, nov. 27-én, az esti szentmise után 18:45-től Katolikus Művelődés- és Filmklub a Szt. József Gimnázium dísztermében (II. emeleten). Levetítjük a JÚDÁS c. olasz filmet (1ó p). A filmnézést beszélgetés követi a látottakról.

3. Szombaton, november 25-én,

— az Egyházmegyei Szavalóversenyhez kapcsolódóan versmondó versenyen vehet részt minden debreceni gyermek a Megtestesülés Plébánián. Ezzel lehetőséget szeretnénk biztosítani azoknak a gyerekeknek is, akik nem tudnak eljutni Nyíregyházára, az egyházmegyei versenyre a távolság miatt vagy más okból. Nevezni három korosztálynak (óvodások, 1-2., 3-4. és 5-8. osztályosok) lehet vagy egy adventi vagy karácsonyi vagy húsvéti vagy bibliai témájú verssel. Jelentkezési határídő: november 24., péntek 12.00.

— 17–18 óra között szentségimádást tartunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Az országos szentségimádás célja, hogy ebben az órában húszezren imádkozzanak egyszerre.

— a 18 órai szentmisében lesz az idén kerek évfordulós házaspárok hálaadása. Szentgyónásuk elvégzését követően járuljanak szentáldozáshoz a szentmisében, hiszen ez a legszebb formája hálaadásuknak egymásért, családjukért és a hűségben eltöltött eddigi évekért.

4. Nov. 26-án, Krisztus Király főünnepén 15 órától pásztorjáték-próba a templomban.

5. Dec. 9-én, szombaton

— Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (Kossuth tér 4.) dec. 9 én 10 órától XI. Egyházmegyei Szavalóverseny. Jelentkezési határidő: november 27. Nevezni három korosztálynak (óvodások, 1-2., 3-4. és 5-8. osztályosok) lehet vagy egy adventi vagy karácsonyi vagy húsvéti vagy bibliai témájú verssel.

— Nálunk 15 órakor Mikulás-gyermekdélután a Szt. József Ált. Isk. tornatermében. Szeretettel várom a gyermekeket, barátaikat és szüleiket. Tornacipőt a résztvevők hozzanak magukkal. Jelentkezni lehet dec. 5-ig a hitoktatóknál, a sekrestyében vagy a plébánián.

6. Akik heti vagy havi rendszerességgel kívánják járatni a katolikus sajtó valamely kiadványát 2018-ban, szíveskedjenek ezt az igényüket jelezni a sekrestyében.

7. Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére, amelynek mértéke jövedelemarányos: kereső személyenként az éves jövedelem 0,5%-a. Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás elsősorban egyházközségünk hatékony működésének anyagi alapját biztosítja.

 

12 November, 2017 17:53

HIRDETÉSEk AZ ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP, nov. 12.

1. Holnap, nov. 13-án lesz egyházközségünk negyedéves kiadványának, a Debreceni Katolikus Figyelő lapzártája. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a Figyelő legújabb számába írt cikkeiket mielőbb juttassák el a szerkesztőségbe.

2. Hétfőn, nov. 13-án 18:45-től képviselőtestületi ülés lesz a 7. teremben.

3. Kedden, nov. 14-én 16:30-tólhitoktatói megbeszélést tartunk a 6. hittanteremben.

4. Csütörtökön a reggeli 8 órai szentmise után önsegítő klubba hívom és várom idős híveinket, akik vágyakoznak arra, hogy velük egykorú emberek derűs társaságában töltsenek el néhány tartalmas délelőtti órát. Jelenlétükre számítok feltétlenül.

5. Pénteken – Washington, London, Vatikán és a világ valamint hazánk számos nagyvárosa után – Debrecenbe, 11 és fél 12 óra között székesegyházunk elé hozzák az együttérzés jelképévé vált Hajléktalan Jézus szobrát. Minél többen gyűljünk egybe a szobor fogadására! A padon fekvő, pokrócába burkolózott, elesett embert ábrázoló köztéri alkotás Timothy Schmalz kanadai szobrász műve. A köztéri alkotás kettős üzenetet hordoz. Egyrészt felhívja a figyelmet, hogy lássuk meg Krisztus arcát a kirekesztett emberekben, másrészt együttérzésre hív az elesettek iránt.

Ebből az alkalomból pénteken 18-kor püspöki szentmise. Szombaton egész nap a szobor a Kossuth téren megtekinthető.

Ezen a napon 19:00-tól Fiatal Felnőttek Klubjába hívom a 18-35 év közötti egyedülállókat és jegyeseket a 6. hittanterembe. Az esti szentmisét követően találkozunk beszélgetésre, imára és filmnézésre.

6. Szombaton, nov. 18-án 19:00-tól Szt. Erzsébet-batyusbál a Szt. József Gimnázium tornatermében. A terem előkészítése a bálra délelőtt fél 9-től lesz, amelynél sok segítő kézre van szükség. Ezért minél többen jöjjenek a teremberendezésre, mely már önmagaban is közösségépítés. Annak is igen értékes a munkája, aki csak egy-két órát tud erre fordítani.

Mindenki — gyerek, fiatal és idős — jöjjön el a bálba, és legyen részese a báli mulatozásnak! Gondoskodjunk becsomagolt tombolatárgyak felajánlásáról, amelyek leadhatók a plébánián vagy a sekrestyében! Belépőjegy felnőtteknek 2 000, diákoknak (diákigazolvánnyal) 1 500 Ft-ért váltható a plébániairodában. 14 éves korig a belépés ingyenes. Támogatójegy (belépésre nem jogosít) vásárlásával támogatható a bál, azok részéről, akik nem vesznek részt rajta.

7. Mához egy hétre, nov. 19-én:

– a 10 órai szentmisében Szent Erzsébet-kenyér megáldást tartunk,

– ezen a napon országos gyűjtés lesz a Karitász javára. Ennek ismeretében készítsük perselyadományainkat.

– 15 órakor a karácsonyi pásztorjáték szereposztása a székesegyházban. Minél több gyermek és fiatal jöjjön, és vállaljon szerepet.

– 19 órakor Pálúr János, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia Orgonatanszaka vezetőtanárának jótékonysági hangversenye orgonánk regiszterbővítésére. Műsora a hirdetőn olvasható.

8. November 25-én a 18 órai szentmisében lesz az idén kerek évfordulós házaspárok hálaadása. Szentgyónásuk elvégzését követően járuljanak szentáldozáshoz a szentmisében, hiszen ez a legszebb formája hálaadásuknak egymásért, családjukért és a hűségben eltöltött eddigi évekért.

9. Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (Kossuth tér 4.) dec. 9-én 10 órától XI. Egyházmegyei Szavalóverseny. Jelentkezési határidő: november 27. Nevezni három korosztálynak (óvodások, 1-2., 3-4. és 5-8. osztályosok) lehet vagy egy adventi vagy karácsonyi vagy húsvéti vagy bibliai témájú verssel.

10. Akik heti vagy havi rendszerességgel kívánják járatni a katolikus sajtó valamely kiadványát 2018-ban, szíveskedjenek ezt az igényüket jelezni a sekrestyében.