Kezdőlap

Köszöntjük a debreceni római katolikus Szent Anna Székesegyház és Főplébánia honlapján!

Az új plébános, dr. Krakomperger Zoltán és az új káplán atya, Reznek Ádám szeretettel köszönti a Szent Anna Főplébánia egész közösségét.

Készen állnak, hogy talentumaikkal szolgálják Isten ide járó népe gyarapodását az ideig- és örökkévaló javakban.

Készen állnak továbbá, hogy az egész hívőközösség javára hatékonyan együttműködjenek az egyházközségi képviselő testülettel, az akolitusokkal, a kántor és sekrestyés úrral, a hitoktatókkal, a többi munkatárssal és mindazokkal, akik a II. Vatikáni zsinat szellemisége valóra váltásában elkötelezetten apostolkodnak ebben az egyházközségben, családjukban, és szűkebb-tágabb emberi környezetükben.