Kezdőlap

Köszöntjük a debreceni római katolikus Szent Anna Főplébánia honlapján!

A plébános, dr. Krakomperger Zoltán és az új káplán atya, Markovics Balázs szeretettel köszönti a Szent Anna Főplébánia egész közösségét.

Egyházközségünk új káplánjának bemutatása:

Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is” (Jn 12,26).

Ezzel a szentírási jelmondatommal adtam hálát Istennek az elmúlt évekért, és kezdek neki az előttem álló időszaknak.

Markovics Balázsnak hívnak. 1991. október 21-én születtem Vásárosnaményban. Vajáról származom, ahol édesanyámmal és bátyámmal éltem közös háztartásban.

A papi hivatás óriási ajándék, róla beszélni mindig nagyon érdekfeszítő. Én, akit az Isten meghívott, azért lettem pap, hogy így szolgáljam Őt, s ebben a szolgálatban megtapasztaljam az Ő jelenlétét az életemben, környezetemben és a világban. Az Isten hívását mindig így jellemeztem az életemben: Isten sohasem az alkalmasokat hívja meg, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá. Talán sokan vannak, akik gondolkodnak a papi hivatáson: alkalmas lennék-e rá? Saját tapasztalatomból kiindulva mondhatom, ha Isten hív, akkor Ő alkalmassá fog tenni a szolgálatára, de az én döntésem is szükséges hozzá.

Gyermekkorom óta érzem az Isten hívását. A vajai Molnár Mátyás Általános Iskolába jártam, majd Nagyecseden az Ecsedi Báthori István Református Gimnáziumban érettségiztem. Ezután kezdtem el Egerben a teológiai tanulmányaimat. Egész életemet átjárja az a vágy, hogy találkozhassam Istennel minden nap a kisebb-nagyobb csodákban, a döntésekben, az átimádkozott napokban és a munkában. Végtelenül hálás vagyok a Teremtőnek, hogy már gyermekkorom óta érzem hívását a papi szolgálatra; alkalmanként nehézségek közepette, de utólag látom, hogy ezeknek mindig megvolt a céljuk. Az Istennel való találkozás öröme mindig is arra buzdított, hogy ezt a boldogságot ne tartsam magamban, hanem próbáljam megmutatni másoknak is.

Pappá szentelésem után 2 évig Kisvárdán teljesítettem kápláni szolgálatot. Kisvárdát követően Isten gondviselése ide, Debrecenbe vezetett. Elsődleges feladatként azt tűzöm ki célul, hogy az Istennel egybekötött élet örömét továbbadjam, és az emberekkel együtt megéljem Isten országának közelségét.

A Kedves Testvéreket arra kérem, imádkozzanak értem, hogy jól tudjam én is Önökért és Önökkel együtt végezni a feladatomat, hogy jó munkatársa legyek Istennek itt, Debrecenben is!

Kérem Istent, hogy bár gyarló ember vagyok, de jellemezze életemet a nagybetűs Szeretet.

Mind ketten készen állnak, hogy talentumaikkal szolgálják Isten ide járó népe gyarapodását az ideig- és örökkévaló javakban.

Készen állnak továbbá, hogy az egész hívőközösség javára hatékonyan együttműködjenek az egyházközségi képviselő testülettel, az akolitusokkal, a kántor és sekrestyés úrral, a hitoktatókkal, a többi munkatárssal és mindazokkal, akik a II. Vatikáni zsinat szellemisége valóra váltásában elkötelezetten apostolkodnak ebben az egyházközségben, családjukban, és szűkebb-tágabb emberi környezetükben.

 

St. Anne’s Cathedral of Debrecen

welcomes all visitors to our church.

 

St Anne’s Church is the Cathedral of the Debrecen-Nyíregyháza Roman Catholic Diocese. It is a place for silence, masses, music and lighting candles.

The Cathedral rests on three main pillars: church services, art and diaconate. We firmly believe that these pillars support and enrich the individual and make the Cathedral a spiritual home to all people.

We focus our attention on the Lord’s receptiveness to life in all its forms. We believe in the connection between the Holy and the ordinary, the Holy and glorious God and human pain, loneliness and distress. We believe that the light of our Lord shines through our cracks.

The Cathedral is open every day of the week.

MASS TIMES

Holy Masses

on Sunday:  7:00 am  8:30 am 10:00 am 11:30 am  6:00 pm

On Weekdays: 7:00 am  6:00 pm

 On Saturday: 6:00 pm Anticipatory Mass