17 June, 2019 17:19

HIRDETÉSEK SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN (JÚNIUS 16.)

1. Ma 19 órától Lakner-Bognár András, szombathelyi orgonaművész jótékonysági koncertet ad templomunkban. A műsor a hirdetőn olvasható.

2. Hétfőn kezdődik a Napközis Tábor a plébánián naponta ½ 8-tól ½ 5-ig. Részvételi díj egy hétre személyenként 7500 Ft. Ebben minden költség benne van, beleértve a tízórait, meleg ebédet, uzsonnát és az egynapos kirándulást.Szívesen fogadják a gyerekek, ha bárki a kedvükben akar járni gyümölccsel vagy süteménnyel.

3. Kedden június 18-án főpásztorunk ezüstmiséjét 18 órától mutatja be székesegyházunkban, amelyre mindenkit hív szeretettel. Előtte 17:15-től énekeljük a rózsafüzért. A hálaadó szentmise perselyadományát és az ajándékokra szánt összeget felajánlja az üldözött Srí Lanka-i katolikusok megsegítésére.

4. Szerdán KIRÁNDULÁSRA megyünk a gyermekekkel Nyírbátorba és Máriapócsra autóbusszal, amelyre azok a gyermekek is jöhetnek szüleikkel, nagyszüleikkel, akik a napközis táborban nem vesznek részt. Mielőbbi jelentkezést várok a kirándulásra. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a plébániairodán. Részvételi díj 2000 Ft.

A kirándulásra hideg élelmet, innivalót és esőkabátot hozzanak magukkal.

5. Szerdán 10 órától kezdődik az Idősek Akadémiája a 6. teremben. Témája: Kelj fel!

6. Pénteken Gonzága Szent Alajos szerzetes emléknapja.

7. Szombaton 10 órától 1 pap és 2 diakónus szentelése lesz székesegyházunkban. Előtte 09 órától gyóntatás és énekeljük a rózsafüzért.

8. Mához egy hétre Úrnapja. A 10 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a megszokott útvonalon: a Szent Anna – a Sumen – a Tímár és a Varga utcán. Az oltárokat a szokott helyen állítják fel. A 4 sátor felállításához és díszítéséhez kérek minél több segítséget; a segítők feliratkozhatnak a sekrestyében. Érezzük magunkénak a sátorállítást és a sátrak elbontását a körmenet után.

A gyermekek szüleik irányításával fogják szórni a virágszirmot a körmeneten. Folytassák a Kedves Testvérek a virágszirom gyűjtését, és adják le a sekrestyében. Ezen a napon nem lesz fél 12-es szentmise.

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy kapcsolódjanak be minél többen a közös ünneplésbe, és jelenlétükkel tegyenek tanúságot az Oltáriszentség jelentőségéről!

9. Ministránsverseny a nyári vakációban a mai vasárnappal veszi kezdetét, és tart szeptember 1-ig. Ha valaki nem nálunk, hanem máshol ministrálna, akkor kérje ennek igazolását írásban az ottani miséző atyától. A legszorgalmasabb ministránsok jutalomkiránduláson vesznek részt.

10.1 KIS + VERSENYEN való részvételre hívom gyermekeinket a nyári szünetben 16 éves korral bezárólag. Minden vasárnap a szentmisék végén adok egy kérdést vagy feladatot, melynek megoldását küldjék el egyházközségünk e-mail címére (szentannapl). A legtöbbször helyesen válaszoló gyermekek a nyári szünet végén ajándékban részesülnek.

1. feladat: Fogalmazd meg max. 8 mondatban az úrnapi körmenet üzenetét!