14 July, 2019 09:11

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP (JÚL. 14.)

1. Ma gyűjtést tartunk a viharkárok utáni helyreállítási munkálatok támogatására egyházmegyénkben. Nagylelkű perselyadományaikat előre is hálásan köszönöm!

2. Hétfőn Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, kedden Kármel-hegyi Boldogasszony, csütörtökön pedig Szent Hedvig királynő emléknapja lesz.

3. Szerdán 10 órától lesz az Idősak Adémiájának záró alkalma a 6. hittanteremben. Szerettel hívjuk a korosztálybeli érdeklődőket.

4. Székesegyházunk búcsújára készülvén:

— Szent Anna-kilencedet kezdünk szerdán, júl. 17-én, a 07 órai szentmise után.

— Júl. 25-én lesz a betegek szentségének felvétele. Buzdítom idős és beteg Testvéreinket, hogy e szentség felvételével erősítsék kötődésüket Jézus Krisztushoz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás és szentáldozás, amely láthatóan kifejezi teljes közösségünket Jézus Krisztussal. Hívják el gyermekeiket, unokáikat, rokonaikat és ismerőseiket, hogy valódi közösségi ünnepet tartsunk.

— Júl. 26-án a 18 órai szentmisében tartjuk székesegyházunk búcsúját. Szentbeszédet mond Hársfalvi Ottó szatmári általános helynök, székesegyházi plébános.

5. Július 28-án lesz egyházmegyénk búcsúja Máriapócson. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, amelynek főcelebránsa és szónoka Dr. Pintér Gábor érsek úr, Fehéroroszország apostoli nunciusa lesz. A római katolikus templomban a zarándoklat alatt 9-től fél 2-igfolyamatos szentségimádás lesz. Minél nagyobb létszámban vegyünk részt ezen a búcsún. Autóbuszt indítunk a búcsúra. Mielőbbi jelentkezést kérek júl. 21-ig feliratkozással és 1000 Ft előleg befizetéssel a sekrestyében vagy a plébániairodán.

6. Az ‘1 KIS + ’ VERSENY 5. feladata: Néhány mondatban ismertesd Szent Hedvig királynő magyar-lengyel történelmi vonatkozásait! A megfejtésegyházközségünk e-mail címére (szentannapl) küldendő.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com