26 October, 2019 21:27

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP (október 27.)

1. Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek missziók javára adott múlt vasárnapi nagylelkű perselyadományát. Imádkozzunk az evangélium terjedéséért, hogy minél több ember öröme fakadjon Jézus tanításából.

2. Hétfőn lesz Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé apostolok ünnepe.

3. Csütörtökön 18 órától a 15 éve működő Magyar Katolikus Rádió közönségtalálkozót tart a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében. Fellépnek neves helyi művészek és zenészek.

4. Pénteken üljük Mindenszentek parancsolt ünnepét. Székesegyházunkban szentmise lesz 7-kor, 8:30-kor, 10-kor és 18-kor. A köztemető 2. sz. ravatalozója előtt pedig 15.30-kor kezdődik a szentmise. Az esti szentmise után lucernáriumot végzünk az altemplomban.

Aki Mindenszentekkor a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a Szentatya szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

5. Szombaton, Halottak napján szentmise lesz a templomban 7-kor és 8-kor; 18-kor pedig az altemplomban. Ezen a napon nem mondható előesti vasárnapi szentmise, ezért az esti szentmisén való részvétellel nem teszünk eleget a vasárnapi szentmisén való részvételi kötelezettségünknek.

Aki halottak napján temetőt, templomot vagy kápolnát áhítatos lélekkel látogat, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet a szokott feltételekkel.

6. 2019 Advent I. vasárnapján egyházmegyénk főpásztora megalapítja a Szent László Imaszövetséget azzal a céllal, hogy tagjai minden nap elimádkoznak egy tized rózsafüzért, valamint elsőcsütörtökönként szentségimádáson vesznek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születéséért ajánlanak fel.

Aki az imaszövetséghez csatlakozni kíván, jelentkezhet az egyházmegye honlapján, ill. kérhet jelentkezési lapot a sekrestyében vagy a plébániairodán.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com