15 March, 2020 10:17

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁN (március 15.)

1. A magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett március 11-től visszavonásig az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen korlátozások a szentmisékre nem vonatkoznak.

Anyaszentegyházunk tanításában a vasár- és parancsolt ünnepnapi szentmisén való részvételi kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly és súlyos okkal nem tehetik meg (Egyházi Törvénykönyv 1245. kán.). A fennálló járványügyi helyzetet, kérem, hogy az idősek és a betegek tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében átmenetileg inkább maradjanak otthon.

A koronavírus-járvány következtében székesegyházunkban a megszokott vasárnapi miserendünk kiegészül még egy szentmisével 16:30-kor. Vasárnapi miserendünk tehát a következő: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:30 és 18:00 óra.

2. Az eddigi óvintézkedések (kézbe áldoztatás, kézfogás elhagyása) megtartása mellett, az MKPK kéri még az alábbiak követését:

1. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb testvéreinkre.

2. Az MTVA minden vasárnap szentmisét sugároz. A televíziós közvetítés lehetőséget kínál arra, hogy az otthon maradók (különösen azok, akik veszélyeztetettek) bekapcsolódjanak a közösség imájába. Nagyböjt 3. vasárnapján a szentmisét 18 órakor közvetíti a Duna World.

3. A perselyadományainkat távozáskor helyezzük a kosarakba a fő- és két mellékbejáratnál (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).

4. A gyermekek homlokának +-tel történő megjelölése helyett +-et rajzolunk rájuk.

3. Ma 17:30-kor ünnepélyes esti dicséretet éneklünk. BRUNDA GERGELY budapesti orgonaművész mára 19 órától meghirdetett jótékonysági koncertje elmarad.

4. Csütörtökön Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepét üljük. A reggeli és az esti szentmisében megáldjukaz édesapákat.

5. Pénteken tartjuk a 24 ÓRA AZ ÚRÉRT elnevezésű áhítatot, amelyet Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévében hirdetett meg. Ennek programja: 08.45–17.00 csendes szentségimádás; 15.00–15.15 irgalmasság-rózsafüzér; 17.15–18.00 gyermekkeresztút; 18.00 szentmise; 18.45-től szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz; 19.15-től vezetett és egyéni szentségimádás; benne a Boldogasszony Iskolanővérek, majd az akolitusok imaórája, amelynek során híveink húsvéti szentgyónásának elvégzésére több gyóntató pap áll rendelkezésre.

Kérem, hogy a 08.45–17.00-ig tartó szentségimádás egy-egy órájának megtartására iratkozzanak fel a sekrestyében található lapra. Egy-egy órát ketten vagy akár többen is vállalhatnak.

6. Mához egy hétre LAETARE-VASÁRNAPOT ünneplünk.

7. Mielőbb jelentsék családjukból, rokonságukból és ismerőseik közül azokat a betegeket és öregeket, akik kérik húsvéti gyóntatásukat és áldoztatásukat, vagy csak lelkipásztori látogatást igényelnek. Nevük és címük leadható a sekrestyében vagy a plébániairodán hétköznap 9-17-ig.

8. Folytatódik a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés március 22-ig. Hozzák el a vasárnapi vagy a hétköznapi szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében vagy a plébániairodán. Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a Katolikus Karitász munkáját.

9. RAJZPÁLYÁZATRA hívjuk 1-8. osztályos gyermekeinket. Témája: Az Oltáriszentség az életemben. A pályaművek A/4–es, vagy A/3–as méretben készülhetnek szabadon választott technikával. Beadási határidő: április 15. A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, osztályát, iskoláját és a szülő e-mail-címét. A beérkezett rajzokból április 24-én nyílik kiállítás.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com