22 March, 2020 10:12

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 22.)

1. Napról napra imával buzgón esedezzünk az élő Istenhez a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért.

A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a teljes búcsú elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, az egészségügyi dolgozóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki akármilyen formában, tehát akár imával is, gondjukat viseli.

A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát.

A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott.

2. Templomunkat nyitva tartjuk, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentséglátogatásra. A hétköznapi és vasárnapi szentmisék idején templomunk zárva van. Vasárnap 15 és 18 óra között van nyitva.

3. A koronavírus következtében fennálló járványügyi helyzetben és a további fertőzés elkerülése érdekében március 20-tól határozatlan ideig szünetel a nép részvételével bemutatott szentmise és egyéb liturgikus cselekmény; minden templomi közösségi imádság (keresztút, rózsafüzér stb.) és minden egyházközségi hitéleti összejövetel.

4. A már előjegyzett miseszándékokat a nép részvétele nélkül bemutatott szentmiséken elvégezzük.

5. Palánki Ferenc püspök atya egyházmegyénk területére felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Megnyugtatom híveinket, akik a járvány idején nem tudnak templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra.

6. Amikor súlyos okból lehetetlenné válik részvétele a szentmisén ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást.

Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

A lelki szentáldozás az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. A lelki szentáldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

7. Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból, mely a DTV és az Egyházmegye YouTube oldalán is követhető.

8. A már felvett miseszándékokat elvégezzük. A miseszándékot kérő a szentmise időpontjában otthon kapcsolódjon be megváltásunk ünneplésébe, és végezzen lelki szentáldozást.

Bekapcsolódásukkal híveink megvallják, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

9. Tekintettel a rendkívüli járványügyi helyzetre szünetel a szentgyónás szokott módja. Amikor a gyónni akaró hívő abban a fájdalmas helyzetben van, hogy nem járulhat a bűnbocsánat szentségéhez, mert ez fizikailag lehetetlen, indítsa föl magában a tökéletes bánatot, hogy Isten bocsánatát elnyerje. A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

10. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és tartsuk be az általuk adott járványügyi intézkedéseket

11. Egészen bizonyos, nem Isten büntetése ez a járvány, hiszen nem feledkezhetünk el arról, hogy Ő szerető mennyei Atyaként viseltetik irántunk mindenkor és mindenben. Most is gyermeki bizalommal és teljes reménységgel hagyatkozzunk Őrá és örök végzéseire.

Ebben a nehéz helyzetben álljunk helyt, és jól vizsgázzunk szabálykövetésből, összefogásból, alázatból, lemondásból és áldozatos szeretetből.

12. Szerdán lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepe.

13. A következő vasárnap üljük nagyböjt 5. vasárnapját, magyar népegyházi elnevezéssel Feketevasárnapot.

14. Mivel a nyilvános szentmisék elmaradnak, így most a legegyszerűbb módja a tartósélelmiszer-gyűjtésbe történő bekapcsolódásunknak a pénzadományozás.

A Caritas-nak szánt pénzadományainkat eljuttathatjuk a https://karitasz.hu/onlineadomany oldalon az online adományozás menü alatt azonnali bankkártyás fizetés formájában, vagy átutalással a 12011148-00124534-00100008 bankszámlaszámon is. Az egész nagyböjt során erre a célra fogadják az adományokat!

15. Kérem, hogy aki teheti, ajánlja fel személyi jövedelemadója első 1%-át a Katolikus Egyház (0011), a második 1%-át pedig vagy a Szent Anna Római Katolikus Plébániáért Alapítvány
(adószám: 18621972-1-09) vagy a Szent László Kórus Jubilate Alapítvány (adószám: 18552519-1-09) javára.

A legkisebb, akár a nulla összegről szóló rendelkezés is igen értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az egyháznak.

16. Plébániánk ügyfélfogadási rendje módosult. Hétfőtől péntekig 09-13 óra között várjuk ügyintézésre a plébániairodán. 13 órától vagy a 30/619-6861 vagy 30/533-0123 vagy az 536-652-es telefonon vagy a szentannapl. e-mailen vagyunk elérhetők. Megértésüket köszönöm!

Mentes a vírusoktól. www.avast.com