26 July, 2020 06:07

HIRDETÉSEK SZENT ANNA,

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPÉN (JÚL. 26.)

1. Ma székesegyházunk búcsúját ünnepeljük. A 10 órai szentmisében szentbeszédet mond Hajdu Ferenc székesfehérvári általános helynök, érd-újvárosi plébános. Ebben a szentmisében áldásban részesítjük a nagyszülőket.

Ezen az ünnepünkön — megfelelő készülettel — teljes búcsú nyerhető a szokott 3 feltétellel: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

A Szentatya szándékára történő imádkozásnak eleget teszünk, ha elmondunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Azonban módunkban áll bármi más imádságot felajánlani a Szentatya szándékára.

2. Ma, egyházmegyénk búcsújának napján, 11-órakor püspök atya szentmisét mutat be Máriapócson a kegytemplom udvarán található hátsó oltárnál.A szentmisét élőben is követhetjük egyházmegyénk Facebook oldalán.

3. E hét liturgikus emléknapjai: szerdán Szt. Mártáé, pénteken Loyolai Szt. Ignácé, szombaton pedig, augusztus első napján, Liguori Szt. Alfonz Mária püspöké és egyháztanítóé lesz.

4. A Kedves Testvérek perselyadományaikat távozáskor helyezhetik a kosarakba a kijáratnál. Távozni a szentmiséről csak a 2 mellékajtón lehet.