8 November, 2020 10:11

HIRDETÉSEK AZ ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP (november 8.)

1. A vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében kérem, hogy templomunkban mindenki ügyeljen a higiéniai előírások gondos követésére (az orrot és szájat eltakaró maszk viselésével és belépéskor kézfertőtlenítéssel). Tartsuk meg a 1,5-2m szociális távolságot egymástól. Az ülőhelyeket a padokban zöld szín jelöli. Csak minden második padban max. 3 fő foglalhat helyet, kivéve az egy háztartásban élő családtagokat (ők ülhetnek egymás mellett).

Védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz csak a két padtömb között. A védőtávolság megtartásánál vegyék figyelembe sárga színű távolságjelzést a padlózaton, és hozzá igazodjanak. Mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre, majd tegyenek 5-6 lépést oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Utána visszaigazított szájmaszkkal a padokat megkerülve menjenek vissza a helyükre.

Anyaszentegyházunk tanítása értelmében mentesülnek a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól azok a testvéreink, akik a járvány miatt jogosan félnek megjelenni hívő közösségben, mert betegek vagy beteget ápolnak, nagyon idős vagy krónikusbeteg családtaggal laknak együtt, hatósági karanténban vannak, illetve állapotbeli kötelességük nem teszi lehetővé, hogy a vasárnapi szentmisén részt vegyenek. Leverten, lázasan, betegen senki ne menjen közösségbe.

2. Pénteken a városunkban élő Cursilló megújulási mozgalom tagjaival tartjuk az esti szentmisét. Utána pedig 18:45-től férfikörön vehetnek részt egyházközségünk férfiai az 5. teremben. Hívom a csoporthoz csatlakozni akaró férfiakat!

3. Liturgikus emléknapok és ünnepek e héten: hétfőn a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe, kedden Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, szerdán Tours-i Szt. Márton püspök, csütörtökön Szt. Jozafát püspök és vértanú, pénteken magyar szentek és boldogok emléknapja lesz. Mához egy hétre ünnepeljük a Szegények Világnapját.

4. Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már befizették az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulásukat. Ezzel kifejezték, hogy magukénak érzik egyházközségünket, és ilyen formában is törődnek vele.

Egyben emlékeztetek arra, hogy akik elmulasztották volna egyházi hozzájárulásukat rendezni ebben az évben, azok befizethetik átutalással, az újságospolcról elvihető sárga csekken, vagy személyesen a plébánián, ill. a sekrestyében.

Az egyházi hozzájárulás alsó mértéke egyházmegyénkben jövedelemarányos: az éves jövedelem 0,5%-a, melynek befizetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt lelkiismereti kötelessége.

Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com