9 January, 2021 22:09

HIRDETÉSEK URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE ÜNNEPÉN (JAN. 10.)

1. Ma Urunk megkeresztelkedésének ünnepével befejeződik a karácsonyi időszak, és megkezdődik az évközi idő hamvazószerdáig, február 16-ig tartó része.

Hálásan köszönöm, hogy sokan önzetlen segítséget nyújtottak a karácsonyi időszak ünnepeire való felkészülésben, templomunk takarításában, a karácsonyfa- és betlehemállításban.

2. Holnap, hétfőn 08:00-tól kezdjük a karácsonyfa és betlehem elbontását. Minél többen vállaljunk részt ebből a munkából.

Az esti szentmise után — a járványügyi előírások betartásával — folytatódik a bibliaóra itt, a templomban.

3. Mához egy hétre, vasárnap 17 órakor kezdetét veszi a görög katolikus főszékesegyházban az egyetemes imahét a Krisztus-hívők egységéért. A közös imák mindig 17 órakor kezdődnek; beosztásuk a hirdetőn olvasható. Nálunk jan. 20-án, szerdán lesz az imaóra.

4. Kérem azokat a jegyben járó fiatalokat, akik ebben az évben akarnak székesegyházunkban házasságot kötni, hogy minél előbb jelentkezzenek a plébánián házasságkötésre függetlenül attól, hogy polgári házasságkötésük időpontja bejegyzett-e, vagy sem.

Nagyon kérem ebben azok segítségét, akik tudnak rokonságukban és ismerőseik körében házasságra készülő fiatalokról, hogy ezt az információt adják tudtukra.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com