29 May, 2021 16:46

HIRDETÉSEK SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN (május 30.)

1. Ma perselygyűjtést tartunk a Szentföld javára.

2. Palánki Ferenc püspök atya a mai naptól feloldotta az ülőhely-korlátozásokat templomainkban.

3. Pénteken, a Jézus Szíve-tisztelet napján, meglátogatjuk az elsőpénteki betegeket. 17:30-kor énekeljük a Jézus szíve litániát.

A trianoni országcsonkítás 101. évfordulóján16 óra 30 perckor fognak szólni a harangok, hogy könyörögjünk nemzetünkért és Közép-Európa összes népéért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket

Az esti szentmisében Palánki Ferenc püspök atya megáldja székesegyházunk felújított orgonáját.

A szentmisét követően Kovács Szilárd pécsi orgonaművész orgonaavató koncertjén vehetünk részt. Műsora olvasható a hirdetőn.

4. Szombaton lesz székesegyházunk felszentelésének 275. évfordulója. 7, 8 és 18 órakor lesz szentmise. E nap főünnepünk és egyházközségünk szentségimádási napja. A 8 órai szentmise után egész napos szentségimádást tartunk. Ennek okával elsőcsütörtökön nem lesz szentségimádás. Minél többen térjünk be szentségimádásra! Egy-egy szentségimádási óra megtartására ketten-hárman összefogva feliratkozhatnak a sekrestyében. 17-kor kezdjük a szentségimádási órát papi hivatásokért.

5. Liturgikus emléknapok e héten: kedden Szt. Jusztinusz vértanú és csütörtökön Lwanga Szt. Károly és társai ugandai vértanúk emléknapja.

6. Mához egy hétre lesz Krisztus Szent Teste és Vére — Úrnapja főünnepe. A 10 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a megszokott útvonalon. A fél 12-es szentmise elmarad. Készületként folytassák a Kedves Testvérek a virágszirom gyűjtését.

Egy-egy úrnapi sátor állításához és díszítéséhez feliratkozhatnak a sekrestyében.

7. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval elvihető egyházközségünk pünkösdi kiadványa az újságospolcról 100 Ft-ért.

8. Június 12-én Egyházmegyei Gyermeknapra hívjuk hittanosainkat Nagykálló-Harangodra. Részvételi díj 1000 Ft. A jelentkezni lehet június 6-ig a sekrestyében, a hitoktatóknál és a plébániairodán.