5 June, 2021 14:33

HIRDETÉSEK ÚRNAPJÁN (JÚN. 6.)

1. Ma van az Oltáriszentség, Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A 10 órai szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a megszokott útvonalon. A fél 12-es szentmise elmarad.

Megköszönöm a Kedves Testvéreknek a virágszirom gyűjtését, és segítségüket az úrnapi sátrak állításához és díszítéséhez. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal vesz részt az úrnapi körmeneten.

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kér, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezése is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérik, imádkozzuk minden szentmisén:

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus, a Te Fiad által. Ámen.

3. Pénteken tartjuk Jézus Szent Szívének főünnepét. 17:30-kor énekeljük a Jézus szíve litániát. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Jézus Szentséges Szívének ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Urunk Jézus! Az emberi nem Megváltója… kezdetű engesztelő imádságot.

Szombaton lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.

4. Szombaton Egyházmegyei Gyermeknapra hívjuk hittanosainkat Nagykálló-Harangodra. Részvételi díj 1000 Ft. A jelentkezni még lehet a sekrestyében, a hitoktatóknál és a plébániairodán.

5. A Katolikus Karitász országos rajz- és fotópályázatot hirdet „Segíts jól!” címmel a szervezet 90. jubileumi éve és az önkéntesség éve alkalmából.

A részletek megtudhatók a hirdetőn és az egyházközség honlapján.

6. A szeptember 5-től 12-ig tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus híreiről, eseményeiről lehet tájékozódni az alábbi internetes felületeken:

● a NEK honlapja: www.iec2020.hu/hu

● a NEK Facebook-oldala: www.facebook.com/nek2021

● a NEK YouTube-csatornája: www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

● a NEK Instagram-oldala: www.instagram.com/nek2021budapest/

● a NEK hírlevelére itt lehet feliratkozni: www.iec2020.hu/hu/hirlevel

A Katolikus Karitász országos rajz- és fotópályázatot hirdet

„Segíts jól!” címmel

a szervezet 90. jubileumi éve és az önkéntesség éve alkalmából.

A kiírt fotópályázatra kizárólag online módon lehet jelentkezni, további részletek: https://karitasz.hu/-segits-jol-fotopalyazat

A rajzpályázatról részletek: https://karitasz.hu/-segits-jol-rajz

A rajzpályázatról bővebben az alábbiakban:

A pályázat célja, hogy a résztvevők bemutassák az általuk megtapasztalt segítő tevékenységet a rajzolás és a fényképezés művészi eszközével, és kifejezzék a téma iránti érzékenységüket.

A pályázat témája: "Tegyetek jót mindenkivel!" (Gal 6,10), azaz hogyan segít a Karitász és hogyan segítesz Te?

Korcsoportok: 1-4. osztályos tanulók, 5-8. osztályos tanulók, 9-12. osztályos tanulók

A pályázat formai és technikai követelményei:

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, de személyenként maximum 3 db rajzzal.

Elfogadott méretek és technikák: szabadkézi rajz A4 méretben, tetszőleges technikával.

A rajzok leadása

A pályaműveket a mellékletben található jelentkezési lap kitöltésével, kérjük postai úton az Egyházmegyei Karitász Központnak elküldeni. ( 4405 Nyíregyháza Tábor u. 1/E)

Beküldési határidő: 2021. október 15.

Az előminősítésen az alkotások közül korcsoportonként a három-három legjobb helyezést elért pályamű kerül országos zsűrizésre.

Az országos eredményhirdetésre 2021. novemberében a Katolikus Karitász 90. jubileumi évének országos záró eseményén kerül sor.

Díjazás:

Országos díjazás

· 1. helyezett: 40.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél

· 2. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél

· 3. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél

Egyházmegyei díjazás

· 1–3. helyezett részére értékes ajándékcsomag, oklevél

További információk a Katolikus Karitász országos központ 06 1 351 0910-es telefonszámán, illetve a palyazat címen kérhető.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com