11 March, 2018 19:39

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 4., (LAETARE) VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 11.)

1. Ma az esti szentmise után az altemplomban a Canto Armonico Énekegyüttes nagyböjti áhítatán vehetünk részt.

2. Kedden lesz Ferenc pápa megválasztásának 5. évfordulója. Imával és a pápai himnusz éneklésével adunk hálát érte és szolgálatáért az örök Pásztornak.

3. Csütörtökön lesz nemzeti ünnepünk. Másnap, pénteken, a keresztutat nemzetünkért ajánljuk fel.

4. Folytatódik a tartósélelmiszer-gyűjtés. Köszönet illeti mindazokat, akik ebből már kivették a részüket. Március 15-ig hozzák el a szentmisékre a tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében; leadható a plébániairodában is hétköznap 9-17-ig. Ha hívjuk a 1356-os adományvonalat, hívásonként 500 forinttal segítjük a karitász munkáját.

5. Mielőbb jelentsék családjukból, rokonságukból és ismerőseik közül azokat a betegeket és öregeket, akik kérik húsvéti gyóntatásukat és áldoztatásukat, vagy csak lelkipásztori látogatást igényelnek. Nevük és címük leadható a sekrestyében vagy a plébániairodában hétköznap 9-17-ig.

6. Mához egy hétre: — országos gyűjtést tartunk a Szentföld javára; — az esti szentmise után Dr. Kecskés Mónika jótékonysági orgonahangversenyén vehetünk részt.

7. Hétfőn, márc. 19-én, 18:45-től FILMKLUB lesz a Szent József Gimnázium dísztermében (2. emelet). Megnézzük a DÁNIEL KÖNYVE c. filmet (hossza 1 óra 27 perc). A filmnézést beszélgetés követi.

8. Nagyböjti prédikációsorozatot tart templomunkban Ft. Szabó József — az Egri Papnevelő spirituálisa (lelki igazgatója) — Virágvasárnap, Nagyhétfőn és Nagykedden a 18 órai szentmisében.

A teljes és minőségi részvétel érdekében a szentmisék előtt már 1 órával több gyóntató fog a hívek rendelkezésére állni szentgyónásuk elvégzésében. Ha szükséges, a szentmisék után is lesz gyóntatás. Intenzív lelki haszonnal fog járni, ha a törekszünk elsajátítani a gyóntatásnak ezt az új rendjét.

9. Az iskolákban elkezdődött a hit- és erkölcstan órákra való jelentkezések összegyűjtése. Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő tanévtől (2018/2019) római katolikusnak kereszteltgyermekeik számára írásban adott nyilatkozatban kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket.

A hit- és erkölcstan tantárgyra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az erkölcsoktatásra. A hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittanra járó tanuló többet kap, mint az, aki csak etikaórára jár.

Aki nem választja gyermekének a hit- és erkölcstant a következő tanévre, annak a gyermeke ugyanazt fogja tanulni, amit az előző évben választott, mert tanév közben nincs lehetőség a módosításra.

4 March, 2018 15:40

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁN (MÁRCIUS 4.)

1. Szeretettel köszönöm meg a Kedves Hívek egyházi iskoláink működése érdekében nyújtott perselyadományát a katolikus iskolák javára 1 hete megtartott gyűjtés alkalmával. Hordozzuk továbbra is imáinkban a katolikus oktatás-nevelés ügyét!

2. Ma a fél 12-es szentmise után csendes szentségimádásra térhetnek be templomunkba 18:00-ig.

3. Hétfőn, márc. 5-én az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz a 7. teremben.

4. Az 1. szerdai szentségimádást pénteken tartjuk meg, mivel csatlakozunk az Irgalmasság Szentévében Ferenc pápa által meghirdetett 24 óra az Úrért elnevezésű áhítathoz. Ennek programja:

08.45–17.00 csendes szentségimádás

15.00–15.15 irgalmasság-rózsafüzér

17.15–18.00 keresztút a képviselőtestületi tagok vezetésével

18.00 szentmise

18.45 énekes fájdalmas rózsafüzér

19.30–20.15 bűnbánati liturgia

20.15-től csendes szentségimádás, amelynek során híveink húsvéti szentgyónásának elvégzésére több gyóntató pap áll rendelkezésre

Kérem, hogy a 08.45–17.00-ig tartó csendes szentségimádás egy-egy órájának megtartására iratkozzanak fel a sekrestyében található lapra. Egy-egy órát ketten vagy akár többen is vállalhatnak.

5. Március 15-ig folytatódik a tartósélelmiszer-gyűjtés. Felajánlásaik leadhatók a sekrestyében és a plébániairodában is hétköznap 9-17-ig. Ha hívjuk a 1356-os adományvonalat, hívásonként 500 forinttal segítjük a karitász munkáját.

6. Templomba járni többé már nem tudó betegek és öregek lelkipásztori látogatása Húsvétra: mielőbb jelentsék családjukból, rokonságukból és ismerőseik közül azokat a betegeket és öregeket, akik kérik húsvéti gyóntatásukat és áldoztatásukat, vagy csak lelkipásztori látogatást igényelnek. Nevük és címük leadható a sekrestyében vagy a plébániairodában hétköznap 9-17-ig.

7. Gyermekek, fiúk és lányok számára március 24-én, szombaton, székesegyházunkban 15 órakor locsolóversmondó-versenyt rendezünk 4 korcsoportnak: I. óvodások és 1-2. osztály; II. 3-4. osztály; III. 5-8. osztály és IV. 9-12. osztály. Nevezési határidő: március 10. Jelentkezni és bővebb információt kérni a jelentkezes.sza e-mail címen lehet.

8. Zarándoklat a csíksomlyói búcsúra május 17-től 21-ig. Részvételi díj: 25.000,- Ft, 100 €/fő és 55 Lei. Részletes tájékoztató olvasható a hirdetőn. Jelentkezni lehet Laczovicsné Szatmári Máriánál a 06-30-460-23-03-as telefonszámon.

9. Mához egy hétre LAETARE-VASÁRNAp.

25 February, 2018 18:23

HIRDETÉSEK NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJÁN (FEBR. 25.)

1. Ma országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. Szeretettel köszönjük meg a kedves hívek minden eddigi egyházi iskoláink működése érdekében nyújtott támogatását. Az Egyházmegyénk által fenntartott 10 katolikus iskolában ebben a tanévben kb. 5100 gyerek tanul. Mindnyájunk közös ügye, hogy iskoláinkban eredményes nevelői munka folyjék. Ehhez kérjük híveink imáit és nagylelkű adományait.

2. Pénteken 17 órakor kezdődik a szabadságtelepi református templomban a NŐK ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAPJA. Hívnak és várnak a közös imádkozásra.

Nálunk 17:15-től imádkozzuk a gyermekkeresztutat. Az egyes állomásokhoz való elmélkedést a jelentkez gyermekek elvihetik a szentmisék után a sekrestyéből. Minél több gyermek szüleivel vegyen részt!

3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérem, március 15-ig hozzák el a vasárnapi és a hétköznapi szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és adják le a sekrestyében vagy a plébániairodában. Ha hívjuk az adományvonalat a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítjük a karitász munkáját.

4. A tekintélyes múltú Debreceni Szent László Kórus felvételt hirdet kottát olvasni tudó testvéreinknek. A kottaolvasásban nem járatos, de énekelni szerető kedves híveket hívom és várom a liturgikus kórusba. Mindkét kórusba jelentkezni lehet Dobos Mihály karnagy-kántor úrnál.

5. Minden katolikus háztartásban legyen Debreceni Katolikus Figyelő! Ezzel a mottóval vigyék magukkal az újságos polcról 100 Ft-os (önköltségi) áron egyházközségünk kiadványának legújabb számát. Gondoljunk azokra is, akiknek kedvében járhatunk azzal, ha ők is kézbe vehetik a Figyelő egy példányát. Köszönetet mondok mindazoknak, akik írásaikkal és háttérmunkájukkal kivették részüket e legújabb szám összeállításából.

6. Zarándoklat a csíksomlyói búcsúra május 17-től 21-ig. Részvételi díj: 25.000,- Ft, 100 €/fő és 55 Lei. Részletes tájékoztató olvasható a hirdetőn. Jelentkezni lehet Laczovicsné Szatmári Máriánál a 06-30-460-23-03-as telefonszámon.

7. Gyermekek, fiúk és lányok számára március 24-én, szombaton, székesegyházunkban 15 órakor locsolóversmondó-versenyt rendezünk 4 korcsoportnak: I. óvodások és 1-2. osztály; II. 3-4. osztály; III. 5-8. osztály és IV. 9-12. osztály. Nevezési határidő: március 10.

Jelentkezni és bővebb információt kérni a jelentkezes.sza e-mail címen lehet.

8. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg. Az így felajánlott összeg arányos részét egyházmegyénk kapja, amelyből az egyházközségek különféle terveinek megvalósulását tudjuk támogatni. Az előző évhez képest újdonság, hogy 2018-tól kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. Egyházunk részére az idén megtett 1% felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozat kiemelten fontos, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Kérem, támogassák a katolikus egyházat adójuk egyházi 1%-ával! A technikai száma 0011.

A második 1% felajánlására ajánlom híveink figyelmébe:a Katolikus Karitász Támogató Alapítványát; ezzel is elsősegítve a Karitász rászorulókért végzett szolgálatát. Az alapítvány adószáma: 19666275-1-43.

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE

A 2018. ÉVI NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉSRŐL

Kedves Testvérek!

A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük”(nagyböjti III. prefáció).

A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.

Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket:

„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).

Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig.Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalonis bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként500 forinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

�6{�D�

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás